Manufacturer Model Year Supplier Parts name
Chaina        
BAIC (Guangzhou) Weiwang (威旺) S50 (FF) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(CVT)
BAIC (Guangzhou) Weiwang (威旺) S50 (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
BAIC (Zhenjiang) Beijing (北京) BJ20 (FF) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
BAIC (Zhenjiang) Beijing (北京) BJ20 (FF) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(CVT)
BAIC (Zhenjiang) Beijing BJ20 (FF) (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
BAIC (Zhenjiang) Beijing BJ20 (FF) (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(CVT)
BAIC Motor Wevan (威旺) M60 (FR) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(CVT)
BAIC Motor Beijing (北京) BJ40L (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6MT)
BAIC Motor Beijing (北京) BJ40L (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.3T)(6AT)
BAIC Motor Beijing (北京) BJ80 (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.3T)(6AT)
BAIC Motor Beijing (北京) BJ80 (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.3T)(6MT)
BAIC Motor Senova (紳宝) X55 (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5L)(6MT)
BAIC Motor Senova (紳宝) X55 (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(CVT)
BAIC Motor Senova (紳宝) CC (China) 2015 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(5AT)
BAIC Motor Senova (紳宝) CC (China) 2015 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(5MT)
BAIC Motor Senova (紳宝) CC (China) 2015 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(5AT)
BAIC Motor Senova (紳宝) D80 (China) 2015 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(5AT)
BAIC Motor Senova (紳宝) D80 (China) 2015 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.3T)(5AT)
BAIC Motor Senova (紳宝) X65 (China) 2015 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
BAIC Yinxiang Weiwang (威旺) 007 (China) 2015 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6MT)
BAIC Yinxiang Huansu (幻速) H5 (FF) (China) 2018 ISEM Technologies (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.3T)(CVT)
BAIC Yinxiang Huansu (幻速) S7 (FF) (China) 2018 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
BAIC Yinxiang Huansu (幻速) S7 (FF) (China) 2018 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(8AMT)
BAIC Yinxiang Huansu (幻速) S6 (FF) (China) 2017 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(5MT)
BAIC Yinxiang Huansu (幻速) S6 (FF) (China) 2017 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
BAIC Yinxiang Huansu (幻速) S6 (China) 2016 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(5MT)
BAIC Yinxiang Huansu (幻速) S6 (China) 2016 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
BAIC Yinxiang Huansu (幻速) S6 (China) 2016 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6CVT)
BAIC Yinxiang Huansu (幻速) S6 (FF) (China) 2016 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(CVT)
Beijing Automobile Works Beijing BJ40 Plus (AWD) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.3T)(6AMT)
Beijing Benz Mercedes-Benz E320L 4MATIC (AWD) (China) 2018 (株) IHIターボ ターボチャージャー(3.0T)(9AMT)
Beijing Benz Mercedes-Benz E320L 4MATIC (FR) (China) 2018 (株) IHIターボ ターボチャージャー(3.0T)(9AMT)
Beijing Benz Mercedes-Benz E 320 L (AWD) (China) 2017 (株) IHIターボ ターボチャージャー(3.0T)(9AMT)
Beijing Benz Mercedes-Benz E300L (FR) (China) 2018 (株) IHI ターボチャージャー(2.0T)(9AMT)
Beijing Benz Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC (AWD) (China) 2018 (株) IHI ターボチャージャー(2.0T)(9AMT)
Beijing Benz Mercedes-Benz C 180 L (China) 2017 (株) IHI ターボチャージャー(1.6T)(9AMT)
Beijing Benz Mercedes-Benz E 300 (FR) (China) 2017 (株) IHI ターボチャージャー(2.0T)(9AMT)
Beijing Benz Mercedes-Benz E300L (FR) (China) 2016 (株) IHI ターボチャージャー(2.0T)(9AT)
Beijing Benz Mercedes-Benz C200 (FR) (China) 2018 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(9AMT)
Beijing Benz Mercedes-Benz C200L (FR) (China) 2018 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(9AMT)
Beijing Benz Mercedes-Benz E200 (FR) (China) 2018 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(9AMT)
Beijing Benz Mercedes-Benz E200 4MATIC (AWD) (China) 2018 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(9AMT)
Beijing Benz Mercedes-Benz E200L (FR) (China) 2018 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(9AMT)
Beijing Benz Mercedes-Benz E200L 4MATIC (AWD) (China) 2018 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(9AMT)
Beijing Benz Mercedes-Benz E200L 4MATIC (FR) (China) 2018 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(9AMT)
Beijing Benz Mercedes-Benz E300 (FR) (China) 2018 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(9AMT)
Beijing Benz Mercedes-Benz E320L 4MATIC (AWD) (China) 2018 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(3.0T)(9AMT)
Beijing Benz Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC (AWD) (China) 2018 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(9AMT)
Beijing Benz Mercedes-Benz GLC 260 4MATIC (AWD) (China) 2018 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(9AMT)
Beijing Benz Mercedes-Benz C 200 L (China) 2017 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(9AMT)
Beijing Benz Mercedes-Benz C 300 (China) 2017 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(9AMT)
Beijing Benz Mercedes-Benz E 200 (AWD) (China) 2017 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(9AMT)
Beijing Benz Mercedes-Benz E 200 (FR) (China) 2017 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(9AMT)
Beijing Benz Mercedes-Benz E 200 L (AWD) (China) 2017 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(9AMT)
Beijing Benz Mercedes-Benz E200L (FR) (China) 2016 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(9AT)
Beijing Benz Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC (China) 2016 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(9AT)
Beijing Benz Mercedes-Benz GLC 260 4MATIC (China) 2016 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(9AT)
Beijing Benz Mercedes-Benz GLC 200 (4WD) (China) 2017 IHI Charging Systems International GmbH (ICSI) ターボチャージャー(2.0T)(9AMT)
Beijing Benz Mercedes-Benz GLC 260 (4WD) (China) 2017 IHI Charging Systems International GmbH (ICSI) ターボチャージャー(2.0T)(9AMT)
Beijing Benz Mercedes-Benz GLC 300 (4WD) (China) 2017 IHI Charging Systems International GmbH (ICSI) ターボチャージャー(2.0T)(9AMT)
Beijing Benz Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC (China) 2016 IHI Charging Systems International GmbH (ICSI) ターボチャージャー(2.0T)(9AT)
Beijing Benz Mercedes-Benz C200 L 4MATIC (China) 2015 IHI Charging Systems International GmbH (ICSI) ターボチャージャー(2.0T)(7AT)
Beijing Benz Mercedes-Benz GLA200 (China) 2015 IHI Charging Systems International GmbH (ICSI) ターボチャージャー(2.0T)(7AT)
Beijing Benz Mercedes-Benz C-Class (China) 2017 Enkei Aluminium Products (China) Co.,Ltd. ターボチャージャーハウジング
Beijing Benz Mercedes-Benz E-Class (China) 2017 Enkei Aluminium Products (China) Co.,Ltd. ターボチャージャーハウジング
Beijing Benz Mercedes-Benz GLA-Class (China) 2017 Enkei Aluminium Products (China) Co.,Ltd. ターボチャージャーハウジング
Beijing Benz Mercedes-Benz GLC-Class (China) 2017 Enkei Aluminium Products (China) Co.,Ltd. ターボチャージャーハウジング
Beijing Borgward Borgward BX5 (AWD) (China) 2018 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6AMT)
Beijing Borgward Borgward BX5 (FF) (China) 2018 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6AMT)
Beijing Borgward Borgward BX6 (AWD) (China) 2018 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
Beijing Borgward Borgward BX7 (AWD) (China) 2018 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
Beijing Borgward Borgward BX5 (AWD) (China) 2017 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6AMT)
Beijing Borgward Borgward BX5 (FF) (China) 2017 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6AMT)
Beijing Borgward Borgward BX5 (FF) (China) 2017 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6AMT)
Beijing Borgward Borgward BX7 (AWD) (China) 2017 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
Beijing Borgward Borgward BX7 (FF) (China) 2017 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
Beijing Borgward Borgward BX7 (AWD) (China) 2016 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0L)(6AMT)
Beijing Borgward Borgward BX7 (FF) (China) 2016 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0L)(6AMT)
Beijing Borgward Borgward BX5 (FF) (China) 2017 Bosch Mahle Turbo Systems (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(6MT)
Beijing Borgward Borgward BX5 (FF) (China) 2017 Bosch Mahle Turbo Systems (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(6AMT)
Beijing Hyundai Hyundai ENCINO (FF) (China) 2018 Seohan Warner Turbo Systems, Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(7DCT)
Beijing Hyundai Hyundai Sonata (索納塔) (FF) (China) 2018 Seohan Warner Turbo Systems, Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(7DCT)
Beijing Hyundai Hyundai Mistra (名図) (FF) (China) 2017 Seohan Warner Turbo Systems, Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(7DCT)
Beijing Hyundai Hyundai Sonata (索納塔) 9 (FF) (China) 2017 Seohan Warner Turbo Systems, Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(7DCT)
Beijing Hyundai Hyundai Mistra (名図) (FF) (China) 2016 Seohan Warner Turbo Systems, Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(7DCT)
Beijing Hyundai Hyundai Mistra (名図) (FF) (China) 2016 Seohan Warner Turbo Systems, Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(7DCT)
Beijing Hyundai Hyundai ix25 (FF) (China) 2016 Seohan Warner Turbo Systems, Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(7DCT)
Beijing Hyundai Hyundai Tucson (途勝) (China) 2015 Seohan Warner Turbo Systems, Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(7DCT)
Beijing Hyundai Hyundai Alnew Santa Fe (全新勝達) (FF) (China) 2016 Keyang Electric Machinery Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
Beijing Hyundai Hyundai Elantra ADC (領動) (FF) (China) 2016 Keyang Electric Machinery Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(7DCT)
Beijing Hyundai Hyundai Elantra ADC (FF) (China) 2018 KEY YANG PRECISION CO., LTD. ターボチャージャー(1.4T)(7DCT)
Beijing Hyundai Hyundai Sonata (索納塔) (FF) (China) 2018 KEY YANG PRECISION CO., LTD. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
Beijing Hyundai Hyundai Elantra ADC (領動) (FF) (China) 2016 KEY YANG PRECISION CO., LTD. ターボチャージャー(1.4T)(7DCT)
Beiqi Foton Foton Savannah (薩瓦納) (FR) (China) 2016 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AT)
Beiqi Foton Foton Tunland (拓陸者) E5 Diesel (AWD) (China) 2018 Kangyue Technology Co., Ltd. ターボチャージャー(2.8T)(5MT)
Beiqi Foton Foton Tunland (拓陸者) E5 Diesel (FF) (China) 2018 Kangyue Technology Co., Ltd. ターボチャージャー(2.8T)(5MT)
Beiqi Foton Foton Tunland (拓陸者) S Diesel (AWD) (China) 2018 BorgWarner Inc. ターボチャージャー(2.8T)(6AMT)
Beiqi Foton Foton Tunland (拓陸者) S Diesel (FR) (China) 2018 BorgWarner Inc. ターボチャージャー(2.8T)(6AMT)
Bisu Bisu (比速) T3 (FF) (China) 2017 Hunan Tyen Machinery Co., Ltd. ターボチャージャー(1.3T)(CVT)
Bisu Bisu (比速) T5 (FF) (China) 2017 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(8AT)
Bisu T5 (FF) (China) 2017 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
BMW Brilliance BMW 220i (FF) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
BMW Brilliance BMW 330Li (FR) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
BMW Brilliance BMW 330Li xDrive (FR) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
BMW Brilliance BMW 330i (FR) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
BMW Brilliance BMW 525Li (FR) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
BMW Brilliance BMW 525Li M (FR) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
BMW Brilliance BMW 528Li (FR) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
BMW Brilliance BMW 530Le (FR) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー
BMW Brilliance BMW 530Li (FR) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
BMW Brilliance BMW 530Li M (FR) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
BMW Brilliance BMW 530Li xDrive (AWD) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
BMW Brilliance BMW 530Li xDrive M (AWD) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
BMW Brilliance BMW 540Li (FR) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
BMW Brilliance BMW X3 xDrive 25i (AWD) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
BMW Brilliance BMW X3 xDrive 25i M (AWD) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
BMW Brilliance BMW X3 xDrive 28i (AWD) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
BMW Brilliance BMW X3 xDrive 30i M (AWD) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
BMW Brilliance BMW 320Li (FR) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
BMW Brilliance BMW 320i (FR) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
BMW Brilliance BMW 330Li (FR) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
BMW Brilliance BMW 330i (FR) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
BMW Brilliance BMW 320Li (China) 2015 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
BMW Brilliance BMW 530Le Plug-in Hybrid (China) 2015 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー
BMW Brilliance BMW 530Le Plug-in Hybrid (China) 2015 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
BMW Brilliance BMV 5 Series (China) 2012 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー
BMW Brilliance BMW X3 xDrive 28i M (AWD) (China) 2018 Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V. ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
BMW Brilliance BMW 220i (China) 2016 Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V. ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
BMW Brilliance BMW 218i (China) 2017 Enkei Aluminium Products (China) Co.,Ltd. ターボチャージャーハウジング
BMW Brilliance BMW 3 Series (China) 2017 Enkei Aluminium Products (China) Co.,Ltd. ターボチャージャーハウジング
BMW Brilliance BMW 5 Series (China) 2017 Enkei Aluminium Products (China) Co.,Ltd. ターボチャージャーハウジング
BMW Brilliance BMW X1 (China) 2017 Enkei Aluminium Products (China) Co.,Ltd. ターボチャージャーハウジング
BMW Brilliance BMW 218i (China) 2016 Continental Automotive GmbH -Regensburg ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
BMW Brilliance BMW X1 (FF) (China) 2016 Continental Automotive GmbH -Regensburg ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
BMW Brilliance BMW 218i (FF) (China) 2018 Continental AG ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
BMW Brilliance BMW 318Li (FR) (China) 2018 Continental AG ターボチャージャー(1.5T)(8AMT)
BMW Brilliance BMW 318i (FR) (China) 2018 Continental AG ターボチャージャー(1.5T)(8AMT)
BMW Brilliance BMW 320Li (FR) (China) 2018 Continental AG ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
BMW Brilliance BMW 320Li xDrive (FR) (China) 2018 Continental AG ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
BMW Brilliance BMW 320i (FR) (China) 2018 Continental AG ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
BMW Brilliance BMW 318Li (FR) (China) 2017 Continental AG ターボチャージャー(1.5T)(8AMT)
BMW Brilliance BMW 318i (FR) (China) 2017 Continental AG ターボチャージャー(1.5T)(8AMT)
BMW Brilliance BMW X1 xDrive25Le Plug-in Hybrid (4WD) (China) 2017 Continental AG ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
BMW Brilliance BMW Zinoro (之諾) 60H (China) 2017 Continental AG ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
BMW Brilliance BMW 540Li (FR) (China) 2018 Bosch Mahle Turbo Systems (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(3.0T)(8AMT)
Brilliance Brilliance (中華) V3 (China) 2015 Honeywell Transportation Systems ターボチャージャー
Brilliance FRV 2012 Honeywell International Inc. ターボチャージャー (1.5L Gasoline)
Brilliance H530 2012 Honeywell International Inc. ターボチャージャー (1.5L Gasoline)
Brilliance V5 2012 Honeywell International Inc. ターボチャージャー (1.5L Gasoline)
Brilliance Brilliance (中華) V6 (FF) (China) 2018 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Brilliance Brilliance (中華) V6 (FF) (China) 2018 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(7DCT)
Brilliance Brilliance (中華) H3 (FF) (China) 2017 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(5AMT)
Brilliance Brilliance (中華) V3 (FF) (China) 2017 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(5MT)
Brilliance Brilliance (中華) V3 (FF) (China) 2017 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(5AMT)
Brilliance Brilliance (中華) V3 (China) 2016 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5L)(5MT)
Brilliance Brilliance (中華) V5 (FF) (China) 2016 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(5MT)
Brilliance Brilliance (中華) V5 (FF) (China) 2016 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(5AT)
Brilliance BS6 (尊馳) (China) 2014 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー
Brilliance Coupe (酷宝) (China) 2014 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー
Brilliance M2 (駿捷) (China) 2014 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー
Brilliance BMW BMW 320i (China) 2013 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー
Brilliance BMW BMW 328i (China) 2013 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー
Brilliance BMW BMW (宝馬) 3 Series (China) 2014 Ningbo Joyson Electronic Corporation ターボインテークパイプ
Brilliance BMW BMW 316i (China) 2014 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー
Brilliance BMW BMW 335Li (China) 2013 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(3.0L)
Brilliance BMW BMW 535Li (China) 2013 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(3.0L)
Brilliance Jinbei Huasong (華頌) 7 (China) 2015 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
Brilliance Jinbei Jinbei (金杯) S70 (FF) (China) 2018 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Brilliance Jinbei Jinbei Tjatse (蒂阿茲) (FF) (China) 2017 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Brilliance Shineray Chongqing SWM (斯威) G01 (FF) (China) 2018 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Brilliance Shineray Chongqing SWM (斯威) G01 (FF) (China) 2018 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
Brilliance Shineray Chongqing SWM (斯威) X7 (FF) (China) 2018 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(5MT)
Brilliance Shineray Chongqing SWM (斯威) X7 (FF) (China) 2018 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
Brilliance Shineray Chongqing SWM (斯威) X7 (FF) (China) 2018 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
Brilliance Shineray Chongqing SW (斯威) X3 (FF) (China) 2017 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6L)(5MT)
Brilliance Shineray Chongqing SWM (斯威) X7 (FF) (China) 2018 Chengdu Lingchuan Special Industrial Co., Ltd. マフラー(1.8L)(5MT)
BYD Song (宋) (FF) (China) 2018 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
BYD Song (宋) (FF) (China) 2018 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6DCT)
BYD Song (宋) MAX (FF) (China) 2018 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6DCT)
BYD Tang (唐) Hybrid (China) 2018 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー
BYD BYD (比亜迪) S7 (FF) (China) 2017 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6DCT)
BYD BYD (比亜迪) S7 (FF) (China) 2017 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
BYD Song (宋) MAX (FF) (China) 2017 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5L)(6MT)
BYD Song (宋) MAX (FF) (China) 2017 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5L)(6DCT)
BYD BYD (比亜迪) F3 (China) 2016 Henan Province Xixia Automobile Water Pump Co., Ltd. ターボチャージャーハウジング
BYD BYD (比亜迪) G6 (China) 2016 Henan Province Xixia Automobile Water Pump Co., Ltd. ターボチャージャーハウジング
BYD BYD (比亜迪) L3 (China) 2016 Henan Province Xixia Automobile Water Pump Co., Ltd. ターボチャージャーハウジング
BYD BYD (比亜迪) S6 (China) 2016 Henan Province Xixia Automobile Water Pump Co., Ltd. ターボチャージャーハウジング
BYD BYD (比亜迪) S7 (China) 2016 Henan Province Xixia Automobile Water Pump Co., Ltd. ターボチャージャーハウジング
BYD Qin (秦) Hybrid (China) 2016 Henan Province Xixia Automobile Water Pump Co., Ltd. ターボチャージャーハウジング
BYD Si Rui (思鋭) (China) 2016 Henan Province Xixia Automobile Water Pump Co., Ltd. ターボチャージャーハウジング
BYD Su Rui (速鋭) (China) 2016 Henan Province Xixia Automobile Water Pump Co., Ltd. ターボチャージャーハウジング
BYD Tang (唐) Hybrid (China) 2016 Henan Province Xixia Automobile Water Pump Co., Ltd. ターボチャージャーハウジング
BYD Qin (秦) (China) 2016 BorgWarner Inc. ターボチャージャーウェストゲート(1.5L petrol turbocharger)
BYD Song (宋) (China) 2016 BorgWarner Inc. ターボチャージャーウェストゲート(1.5L petrol turbocharger)
BYD Song (宋) (China) 2016 BorgWarner Inc. ターボチャージャーウェストゲート(2.0L petrol turbocharger)
BYD Tang (唐) (China) 2016 BorgWarner Inc. ターボチャージャーウェストゲート(2.0L petrol turbocharger)
BYD Yuan (元) (China) 2016 BorgWarner Inc. ターボチャージャーウェストゲート(1.5L petrol turbocharger)
BYD G6 (China) 2012 BorgWarner Inc. ターボチャージャー(1.5L Gasoline)
BYD BYD (比亜迪) G6 (China) 2013 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー
BYD L3 (China) 2013 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー
BYD Qin (秦) (China) 2013 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー
BYD Su Rui (速鋭) (China) 2013 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー
BYD G6 (China) 2012 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー
BYD S6 (China) 2012 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー
BYD BYD (比亜迪) S7 (China) 2015 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
BYD Qin (秦) Hybrid (China) 2015 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(1.5L)(6DCT)
BYD Su Rui (速鋭) (China) 2015 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(1.5T)(6DCT)
BYD Su Rui (速鋭) (China) 2015 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
BYD Tang (唐) Hybrid (China) 2015 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(2.0L)(6DCT)
BYD BYD (比亜迪) F3 (China) 2014 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(6MT)
BYD BYD (比亜迪) G6 (China) 2014 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(6MT)
BYD BYD (比亜迪) G6 (China) 2014 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(6AMT)
BYD BYD (比亜迪) L3 (China) 2014 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(6MT)
BYD BYD (比亜迪) Qin (秦) (China) 2014 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(6AT)
BYD BYD (比亜迪) S6 (China) 2014 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(6MT)
BYD BYD (比亜迪) S7 (China) 2014 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(6MT)
BYD BYD (比亜迪) Si Rui (思鋭) (China) 2014 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(6AMT)
BYD BYD (比亜迪) Si Rui (思鋭) (China) 2014 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(6MT)
BYD BYD (比亜迪) Su Rui (速鋭) (China) 2014 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(6AMT)
BYD BYD (比亜迪) Tang (唐) DM (AWD) (China) 2018 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6DCT)
BYD Song (宋) (FF) (China) 2018 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6DCT)
BYD Song (宋) MAX (FF) (China) 2018 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
BYD Tang (唐) (FF) (China) 2018 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
BYD Qin (秦) (China) 2017 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6DCT)
BYD Qin (秦) EV300 (China) 2017 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー
BYD Song (宋) (FF) (China) 2017 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6DCT)
BYD Song (宋) (FF) (China) 2017 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6DCT)
BYD Song (宋) DM (4WD) (China) 2017 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6DCT)
BYD Song (宋) DM (China) 2017 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー
BYD Song (宋) (FF) (China) 2016 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
BYD Song (宋) (FF) (China) 2016 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6DCT)
Changan Raeton (睿騁) (China) 2013 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー
Changan Changan (長安) CS75 (AWD) (China) 2018 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(1.8T)(6AMT)
Changan commercial vehicle Changan (長安) CX70 (FR) (China) 2017 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Changan commercial vehicle Changan (長安) CX70 (FR) (China) 2017 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
Changan Ford Ford Focus (福克斯) HB (FF) (China) 2016 Continental Group (China) ターボチャージャー(1.0T)(5MT)
Changan Ford Ford Focus (福克斯) HB (FF) (China) 2016 Continental Group (China) ターボチャージャー(1.0T)(6AMT)
Changan Ford Ford Focus (福克斯) NB (FF) (China) 2016 Continental Group (China) ターボチャージャー(1.0T)(6AMT)
Changan Ford Ford Ecosport (翼摶) (FF) (China) 2018 Continental Automotive Czech Republic, s.r.o. - Trutnov ターボチャージャー(1.0T)(6AT)
Changan Ford Ford Ecosport (翼摶) (FF) (China) 2018 Continental Automotive Czech Republic s.r.o. ターボチャージャー(1.0T)(6AMT)
Changan Ford Ford Focus (福克斯) GTDi (China) 2015 Continental AG ターボチャージャー(1.0L)(5MT)
Changan Ford Ford Focus (福克斯) GTDi (China) 2015 Continental AG ターボチャージャー(1.0L)(6AT)
Changan Ford Ford Ecosport (翼摶) (China) 2014 Continental AG ターボチャージャー(CVT)
Changan Ford Ford New Fiesta (新嘉年華) (China) 2014 Continental AG ターボチャージャー(5MT)
Changan Ford Ford Ecosport (China) 2013 Continental AG ターボチャージャー
Changan Ford Ford Taurus (金牛座) (FF) (China) 2017 BorgWarner, de Mexico S.A. de C.V.  ターボチャージャー(2.7T)(6AMT)
Changan Ford Ford Edge (鋭界) V6 (4WD) (China) 2016 BorgWarner, de Mexico S.A. de C.V.  ターボチャージャー(2.7T)(6AMT)
Changan Ford Ford Taurus (金牛座) (China) 2015 BorgWarner, de Mexico S.A. de C.V.  ターボチャージャー(2.7T)(6AMT)
Changan Ford Ford New Mondeo (新蒙迪欧) (China) 2014 BorgWarner Turbo Systems Poland Sp. z.o.o. ターボチャージャー(5MT)
Changan Ford Volvo S80L (China) 2015 BorgWarner Ltd. Turbo Systems Division ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
Changan Ford Ford Mondeo (蒙迪欧) (China) 2015 BorgWarner Inc. ターボチャージャー(2.0L TDCi diesel)
Changan Ford Volvo S80 (China) 2014 BorgWarner Brasil Ltda. ターボチャージャー(5AMT)
Changan Ford Ford Mondeo (蒙迪欧) (China) 2015 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ガソリンエンジン用ターボチャージャー
Changan Ford Ford Kuga (翼虎) (China) 2014 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(6AT)
Changan Ford Ford Kuga (翼虎) (China) 2014 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(5MT)
Changan Ford Ford New Mondeo (新蒙迪欧) (China) 2014 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(5AMT)
Changan Ford Ford Edge (鋭界) (China) 2013 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー
Changan Ford Ford Focus (福克斯) ST (China) 2013 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー
Changan Ford Ford Kuga (翼虎) (China) 2013 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー
Changan Ford Ford Mondeo (蒙迪欧) (China) 2013 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー
Changan Ford Ford Mondeo-Zhisheng (蒙迪欧-致勝) (China) 2013 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー
Changan Ford Ford Edge (鋭界) (FF) (China) 2018 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
Changan Ford Ford Kuga (翼虎) (AWD) (China) 2018 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
Changan Ford Ford Kuga (翼虎) (FF) (China) 2018 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
Changan Ford Ford Kuga (翼虎) COGNAC (FF) (China) 2018 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
Changan Ford Ford Mondeo (蒙迪欧) (FF) (China) 2018 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
Changan Ford Ford Mondeo (蒙迪欧) (FF) (China) 2018 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
Changan Ford Ford Mondeo (蒙迪欧) COGNAC (FF) (China) 2018 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
Changan Ford Ford Mondeo (蒙迪欧) COGNAC (FF) (China) 2018 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
Changan Ford Ford Taurus (金牛座) (FF) (China) 2018 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
Changan Ford Ford Taurus (金牛座) (FF) (China) 2018 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
Changan Ford Ford Taurus COGNAC (金牛座) (FF) (China) 2018 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
Changan Ford Ford Edge (鋭界) (AWD) (China) 2017 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
Changan Ford Ford Edge (鋭界) (FF) (China) 2017 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
Changan Ford Ford Focus (福克斯) CTCC (FF) (China) 2017 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
Changan Ford Ford Mondeo (蒙迪欧) (FF) (China) 2017 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
Changan Ford Ford Mondeo (蒙迪欧) (FF) (China) 2017 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
Changan Ford Ford Taurus (金牛座) (FF) (China) 2017 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
Changan Ford Ford Taurus (金牛座) (FF) (China) 2017 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
Changan Ford Ford Taurus (金牛座) EcoBoost (FF) (China) 2017 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
Changan Ford Ford Edge (鋭界) (FF) (China) 2016 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
Changan Ford Ford Focus (福克斯) HB (FF) (China) 2016 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
Changan Ford Ford Focus (福克斯) NB (FF) (China) 2016 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
Changan Ford Ford Kuga (翼虎) (FF) (China) 2016 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
Changan Ford Ford Taurus (金牛座) (FF) (China) 2016 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
Changan Ford Ford Edge (鋭界) (China) 2015 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ガソリンエンジン用ターボチャージャー
Changan Ford Ford Focus (福克斯) GTDi (China) 2015 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5L)(6AMT)
Changan Ford Ford Kuga (翼虎) (China) 2015 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5L)(6AT)
Changan Ford Ford Taurus (金牛座) (China) 2015 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
Changan PSA DS 4 Sport (China) 2017 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. タービンシャフト
Changan PSA DS 5LS (China) 2017 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. タービンシャフト
Changan PSA DS 4Sport (China) 2016 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.2T)(6AMT)
Changan PSA DS 5 (FF) (China) 2018 BorgWarner Inc. ターボチャージャー(1.6T)(6AMT)
Changan PSA DS (諦艾仕) 5 (China) 2014 BorgWarner Brasil Ltda. ターボチャージャー(6MT)
Changan PSA DS (諦艾仕) 5LS (China) 2014 BorgWarner Brasil Ltda. ターボチャージャー(6AT)
Changan PSA DS 4S (FF) (China) 2018 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(6AMT)
Changan PSA DS 5LS (FF) (China) 2018 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(6AMT)
Changan PSA DS 6 (FF) (China) 2018 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(6AMT)
Changan PSA DS 7 (FF) (China) 2018 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(8AMT)
Changan PSA DS 6 (FF) (China) 2017 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(6AMT)
Changan PSA DS 4Sport (China) 2016 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(6AMT)
Changan PSA DS 4Sport (China) 2016 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6AMT)
Changan PSA DS 5LS (FF) (China) 2016 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6AT)
Changan PSA DS 4 (China) 2013 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー
Changan PSA DS 5 (China) 2013 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー
Changan Suzuki Suzuki Vitara (維特拉) (FF) (China) 2016 三菱重工業 (株) ターボチャージャー(1.4T)(6AMT)
Changan Suzuki Suzuki Vitara (維特拉) (FF) (China) 2018 三菱重工エンジン&ターボチャージャ (株) ターボチャージャー(1.4T)(6MT)
Changhe Changhe (昌河) Q7 (FF) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(CVT)
Changhe Changhe (昌河) Q7 (FF) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Chery Arrizo (艾瑞沢) 7 (China) 2015 Honeywell Transportation Systems ターボチャージャー
Chery Tiggo (瑞虎) 5 (China) 2015 Honeywell Transportation Systems ターボチャージャー
Chery Tiggo (瑞虎) 7 (FF) (China) 2018 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6DCT)
Chery Tiggo (瑞虎) 7 (FF) (China) 2018 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Chery Tiggo (瑞虎) 8 (FF) (China) 2018 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6DCT)
Chery Tiggo (瑞虎) 8 (FF) (China) 2018 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Chery Arrizo (艾瑞沢) 5 (FF) (China) 2017 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(7CVT)
Chery Arrizo (艾瑞沢) 7 (FF) (China) 2017 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(7CVT)
Chery Chery (奇瑞) 5x (FF) (China) 2017 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Chery Chery (奇瑞) 5x (FF) (China) 2017 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6DCT)
Chery Cowin (凱翼) X5 (FF) (China) 2017 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(5MT)
Chery Cowin (凱翼) X5 (FF) (China) 2017 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(CVT)
Chery Tiggo (瑞虎) 7 SPORT (FF) (China) 2017 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6DCT)
Chery Arrizo (艾瑞沢) 7 (FF) (China) 2016 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(5MT)
Chery Tiggo (瑞虎) 5 (China) 2016 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(5MT)
Chery Tiggo (瑞虎) 5 (China) 2016 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(5MT)
Chery Tiggo (瑞虎) 5 (FF) (China) 2016 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(5MT)
Chery Tiggo (瑞虎) 5 (FF) (China) 2016 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(CVT)
Chery Tiggo (瑞虎) 7 (FF) (China) 2016 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Chery Rich (瑞麒) G5 (China) 2014 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー
Chery Rely V5 (China) 2012 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー
Chery A3 (China) 2011 Eaton Corporation plc スーパーチャージャー(1.3L)
Chery Riich G3 (China) 2011 Eaton Corporation plc スーパーチャージャー(1.3L)
Chery Tiggo (China) 2011 Eaton Corporation plc スーパーチャージャー(1.6L)
Chery Commercial Vehicle (Anhui) Jetour (捷途) X70 (FF) (China) 2018 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(5MT)
Chery Commercial Vehicle (Anhui) Jetour (捷途) X70 (FF) (China) 2018 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(8AMT)
Chery Jaguar Land Rover Land Rover Evoque (攬勝極光) (China) 2015 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー
Chery Jaguar Land Rover Jaguar XFL (FR) (China) 2018 Eaton Corporation plc スーパーチャージャー(3.0T)(8AMT)
Chery Jaguar Land Rover Jaguar XFL (FR) (China) 2016 Eaton Corporation plc ターボチャージャー(3.0T)(8AT)
Chery Jaguar Land Rover Jaguar XEL (FR) (China) 2018 BorgWarner Inc. ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
Chery Jaguar Land Rover Jaguar XFL (FR) (China) 2018 BorgWarner Inc. ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
Chery Jaguar Land Rover Land Rover Discovery (発現神行) (FF) (China) 2018 BorgWarner Inc. ターボチャージャー(2.0T)(9AMT)
Chery Jaguar Land Rover Land Rover Discovery Sport (発現神行) (4WD) (China) 2018 BorgWarner Inc. ターボチャージャー(2.0T)(9AMT)
Chery Jaguar Land Rover Land Rover Evoque (攬勝極光) (AWD) (China) 2018 BorgWarner Inc. ターボチャージャー(2.0T)(9AMT)
Chery Jaguar Land Rover Jaguar XFL (FR) (China) 2016 BorgWarner Inc. ターボチャージャー(2.0T)(8AT)
Chery Jaguar Land Rover Land Rover Discovery Sport (発現神行) (4WD) (China) 2016 BorgWarner Inc. ターボチャージャー(2.0T)(9AMT)
Chery Jaguar Land Rover Land Rover Discovery Sport (発現神行) (China) 2016 BorgWarner Inc. ターボチャージャー(2.0T)(9AMT)
Chery Jaguar Land Rover Land Rover Discovery Sport (発現神行) (China) 2015 BorgWarner Inc. ターボチャージャー(2.0L)(9AT)
Chery Jaguar Land Rover Jaguar E-PACE (AWD) (China) 2018 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(9AMT)
Chongqing Changan Changan (長安) CS95 (AWD) (China) 2018 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
Chongqing Changan Changan (長安) CS95 (FF) (China) 2018 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
Chongqing Changan Changan (長安) CX70 (FR) (China) 2018 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6L)(5MT)
Chongqing Changan Changan (長安) CS95 (4WD) (China) 2017 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
Chongqing Changan Changan (長安) CS95 (FF) (China) 2017 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
Chongqing Changan Changan (長安) CS95 (FF) (China) 2017 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
Chongqing Changan Changan (長安) CS75 (FF) (China) 2016 Hunan Tyen Machinery Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6AMT)
Chongqing Changan Changan CS75 (China) 2014 Hunan Tyen Machinery Co., Ltd. ターボチャージャー(6AMT)
Chongqing Changan Changan Eado (逸動) (China) 2014 Hunan Tyen Machinery Co., Ltd. ターボチャージャー(4AT)
Chongqing Changan Changan Raeton (睿騁) (China) 2014 Hunan Tyen Machinery Co., Ltd. ターボチャージャー(5MT)
Chongqing Changan Auchan (欧尚) A800 (FF) (China) 2018 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
Chongqing Changan Changan (長安) CS75 (FF) (China) 2018 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Chongqing Changan Changan (長安) CS75 (FF) (China) 2018 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
Chongqing Changan Changan Eado (逸動) PHEV (FF) (China) 2018 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.0T)(7DCT)
Chongqing Changan Changan Raeton (睿騁) CC (FF) (China) 2018 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
Chongqing Changan Changan Raeton (睿騁) CC (FF) (China) 2018 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Chongqing Changan Changan Raeton (睿騁) CC (FF) (China) 2018 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
Chongqing Changan Changan Raeton (睿騁) CC (FF) (China) 2018 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Chongqing Changan Auchan (欧尚) A800 (FF) (China) 2017 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6L)(6MT)
Chongqing Changan Changan (長安) CS55 (FF) (China) 2017 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
Chongqing Changan Changan (長安) CS55 (FF) (China) 2017 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Chongqing Changan Changan (長安) CS55 (FF) (China) 2017 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. タービンシャフト
Chongqing Changan Changan Eado (逸動) Hybrid (China) 2017 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー
Chongqing Changan Changan Linmax (凌軒) China) 2017 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. タービンシャフト
Chongqing Changan Changan Ossan (長安欧尚) A800 (China) 2017 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. タービンシャフト
Chongqing Changan Changan Raeton (睿騁) (China) 2017 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. タービンシャフト
Chongqing Changan Changan (長安) CS75 (China) 2016 Henan Province Xixia Automobile Water Pump Co., Ltd. ターボチャージャーハウジング
Chongqing Changan Changan Eado (逸動) XT (China) 2016 Henan Province Xixia Automobile Water Pump Co., Ltd. ターボチャージャーハウジング
Chongqing Changan Changan Raeton (睿騁) (China) 2016 Henan Province Xixia Automobile Water Pump Co., Ltd. ターボチャージャーハウジング
Chongqing Changan Changan (長安) CS15 (China) 2016 Chongqing Hiter Automotive Exhaust Systems Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5L)(5MT)
Chongqing Changan Changan (長安) CS75 (FF) (China) 2018 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
Chongqing Changan Changan (長安) CS35 (FF) (China) 2017 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(1.5T)(5MT)
Chongqing Changan Changan (長安) CS75 (FF) (China) 2017 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(1.8T)(6AT)
Chongqing Changan Changan (長安) CS75 (China) 2016 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(1.8T)(6AMT)
Chongqing Changan Changan (長安) CS75 (FF) (China) 2016 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(1.8T)(6AMT)
Chongqing Changan Changan Raeton (睿騁) (FF) (China) 2016 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(1.8T)(6AT)
Chongqing Changan Changan (長安) CS75 (China) 2015 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(1.8T)(6AMT)
Chongqing Changan Changan Eado (逸動) XT (China) 2015 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
Chongqing Changan Changan CS75 (China) 2014 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(5MT)
Chongqing Changan Changan Eado (逸動) (China) 2014 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(5MT)
Chongqing Changan Changan Raeton (睿騁) (China) 2014 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(5AMT)
Chongqing Changan Changan (長安) CS75 (FF) (China) 2017 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Chongqing Changan Changan Eado XT RS (FF) (China) 2017 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(7DCT)
Chongqing Changan Changan Raeton (睿騁) (FF) (China) 2017 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
Chongqing Changan Changan (長安) CS75 (FF) (China) 2016 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Chongqing Lifan Passenger Vehicle Lifan (力帆) X80 (FF) (China) 2017 Ningbo Weifu Tianli Turbocharging Technology Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6MT)
Chongqing Lifan Passenger Vehicle Lifan (力帆) X80 (FF) (China) 2017 Ningbo Weifu Tianli Turbocharging Technology Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
Chongqing Lifan Passenger Vehicle Lifan Xuanlang (軒朗) (FF) (China) 2017 Ningbo Weifu Tianli Turbocharging Technology Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(5MT)
Chongqing Lifan Passenger Vehicle Lifan Xuanlang (軒朗) (FF) (China) 2017 Ningbo Weifu Tianli Turbocharging Technology Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(8AT)
Daqing Volvo Volvo S90 T8 (E Drive Hybrid)(AWD) (China) 2019 Eaton Automotive Components Sp. z o. o. w スーパーチャージャー(2.0T)(8AMT)
Daqing Volvo Volvo S60L T6 Drive-E Hybrid (FF) (China) 2018 Eaton Automotive Components Sp. z o. o. w スーパーチャージャー(2.0T)(8AMT)
Daqing Volvo Volvo S90 T8 (E Drive Hybrid)(AWD) (China) 2019 BorgWarner Inc. ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
Daqing Volvo Volvo S60L T6 Drive-E Hybrid (FF) (China) 2018 BorgWarner Inc. ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
Daqing Volvo Volvo S90 T4 (FF) (China) 2018 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
Daqing Volvo Volvo S90 T5 (FF) (China) 2018 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
DFSK Dongfeng Fenguang (東風風光) 580 (FF) (China) 2018 Chongqing Sokon Power Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
DFSK Dongfeng Fenguang (東風風光) 580 (FF) (China) 2018 Chongqing Sokon Power Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(CVT)
DFSK Dongfeng Fengguang (風光) 370 (FF) (China) 2017 Chongqing Sokon Power Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5L)(CVT)
DFSK Dongfeng Fenguang (東風風光) 580 (FF) (China) 2017 Chongqing Sokon Power Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
DFSK Dongfeng Fenguang (東風風光) 580 (FF) (China) 2017 Chongqing Sokon Power Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(CVT)
Dongfeng Honda Honda UR-V (FF) (China) 2017 三菱重工エンジン&ターボチャージャ (株) ターボチャージャー(2.0T)(9AMT)
Dongfeng Honda Honda CR-V Sport Turbo (FF) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Dongfeng Honda Honda CR-V Sport Turbo (FF) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(CVT)
Dongfeng Honda Honda Jade (傑徳) (FF) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(CVT)
Dongfeng Honda Honda UR-V (FF) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(CVT)
Dongfeng Honda Honda Civic (思域) (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Dongfeng Honda Honda Civic (思域) (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(CVT)
Dongfeng Honda Honda Civic (思域) (FF) (China) 2017 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(1.0T)(CVT)
Dongfeng Liuzhou Motor Dongfeng Fengxing (東風風行) CM7 (FR) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AT)
Dongfeng Liuzhou Motor Dongfeng Fengxing (東風風行) CM7 (FR) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6MT)
Dongfeng Liuzhou Motor Dongfeng Fengxing (東風風行) CM7 (FR) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
Dongfeng Liuzhou Motor Dongfeng Fengxing (東風風行) CM7 (FR) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6MT)
Dongfeng Liuzhou Motor Dongfeng Fengxing Joyear (景逸) X5 (FF) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(8CVT)
Dongfeng Liuzhou Motor Dongfeng Fengxing Joyear (景逸) X6 (FF) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Dongfeng Liuzhou Motor Dongfeng Fengxing Joyear (景逸) X6 (FF) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(8CVT)
Dongfeng Liuzhou Motor Dongfeng Fengxing (東風風行) CM7 (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6MT)
Dongfeng Liuzhou Motor Dongfeng Fengxing (東風風行) CM7 (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
Dongfeng Liuzhou Motor Dongfeng Fengxing (東風風行) F600 (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0L)(6MT)
Dongfeng Motor U-Vane (Yufeng) Van (China) 2013 Honeywell International Inc. ターボチャージャー(3.0L 130hp diesel)
Dongfeng Motor Single Cab Box Van 2011 Honeywell International Inc. ターボチャージャー (4.2L Diesel)
Dongfeng Nissan Nissan Tiida (騏達) (China) 2014 三菱重工業 (株) ターボチャージャー(6MT)
Dongfeng Nissan Nissan Tiida (騏達) (China) 2014 三菱重工業 (株) ターボチャージャー(CVT)
Dongfeng Nissan Infiniti Q50L (FR) (China) 2018 IHI Charging Systems International GmbH (ICSI) ターボチャージャー(2.0T)(7AMT)
Dongfeng Nissan Infiniti Q50L (China) 2016 IHI Charging Systems International GmbH (ICSI) ターボチャージャー(2.0T)(7AMT)
Dongfeng Nissan Nissan Qashqai (逍客) (FF) (China) 2017 Honeywell Turbo s.r.o. ターボチャージャー(1.2T)(6MT)
Dongfeng Nissan Nissan Qashqai (逍客) (FF) (China) 2017 Honeywell Turbo s.r.o. ターボチャージャー(1.2T)(CVT)
Dongfeng Nissan Nissan Qashqai (逍客) (China) 2016 Honeywell Turbo s.r.o. ターボチャージャー(1.2T)(7CVT)
Dongfeng Nissan Nissan Qashqai (逍客) (China) 2016 Honeywell Turbo s.r.o. ターボチャージャー(1.2T)(6MT)
Dongfeng Nissan Infiniti QX50 (AWD) (China) 2018 Honeywell International Inc. ターボチャージャー(2.0T)(8CVT)
Dongfeng Nissan Infiniti QX50 (FF) (China) 2018 Honeywell International Inc. ターボチャージャー(2.0T)(8CVT)
Dongfeng Nissan Venucia (启辰) T70 (FF) (China) 2018 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(5MT)
Dongfeng Nissan Nissan Murano (樓蘭) HEV XE (AWD) (China) 2019 Eaton Corporation plc スーパーチャージャー(2.5T)(7CVT)
Dongfeng Nissan Nissan Murano (樓蘭) HEV XL (AWD) (China) 2019 Eaton Corporation plc スーパーチャージャー(2.5T)(7CVT)
Dongfeng Nissan Nissan Murano (樓蘭) XL Plus (FF) (China) 2019 Eaton Corporation plc スーパーチャージャー(2.5L)(7CVT)
Dongfeng Nissan Nissan Murano (樓蘭) HEV XV (AWD) (China) 2018 Eaton Corporation plc スーパーチャージャー(2.5T)(7CVT)
Dongfeng Nissan Nissan Murano (樓蘭) Hybrid (FF) (China) 2017 Eaton Corporation plc ターボチャージャー(2.5T)(7CVT)
Dongfeng Passenger Vehicle Dongfeng Fengshen (東風風神) AX7 (FF) (China) 2018 Ningbo Weifu Tianli Turbocharging Technology Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(5MT)
Dongfeng Passenger Vehicle Dongfeng Fengshen (東風風神) AX7 (FF) (China) 2018 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(6AMT)
Dongfeng Passenger Vehicle Dongfeng Fengshen (東風風神) AX5 (FF) (China) 2017 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(6DCT)
Dongfeng Passenger Vehicle Dongfeng Fengshen (東風風神) AX4 (FF) (China) 2017 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(6DCT)
Dongfeng Passenger Vehicle Dongfeng Fengshen (東風風神) A60 (China) 2016 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(5MT)
Dongfeng Passenger Vehicle Dongfeng Fengshen (東風風神) A60 (FF) (China) 2016 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(5MT)
Dongfeng Passenger Vehicle Dongfeng Fengshen (東風風神) AX3 (FF) (China) 2016 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5L)(4AT)
Dongfeng Passenger Vehicle Dongfeng Fengshen (東風風神) AX7 (China) 2016 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(5MT)
Dongfeng Passenger Vehicle Dongfeng Fengshen (東風風神) AX7 (FF) (China) 2018 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(6AMT)
Dongfeng Passenger Vehicle Dongfeng Fengshen (東風風神) AX7 (FF) (China) 2018 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(6AMT)
Dongfeng Passenger Vehicle Dongfeng Fengshen (東風風神) Dongfeng (東風) A9 (China) 2016 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6AMT)
Dongfeng Peugeot Citroen Peugeot 408 (FF) (China) 2019 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.2T)(5MT)
Dongfeng Peugeot Citroen Peugeot 408 (FF) (China) 2019 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.2T)(6AMT)
Dongfeng Peugeot Citroen Citroen C3-XR (FF) (China) 2018 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.2T)(6AMT)
Dongfeng Peugeot Citroen Citroen C3-XR (FF) (China) 2018 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.2T)(5MT)
Dongfeng Peugeot Citroen Citroen C4 Sega (世嘉) (FF) (China) 2018 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.2T)(6AMT)
Dongfeng Peugeot Citroen Peugeot 2008 (FF) (China) 2018 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.2T)(6AMT)
Dongfeng Peugeot Citroen Peugeot 408 (FF) (China) 2018 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.2T)(5MT)
Dongfeng Peugeot Citroen Peugeot 408 (FF) (China) 2018 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.2T)(6AMT)
Dongfeng Peugeot Citroen Citroen C-Quatre (世嘉) HB (China) 2017 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. タービンシャフト
Dongfeng Peugeot Citroen Citroen C3-XR (FF) (China) 2017 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.2T)(5MT)
Dongfeng Peugeot Citroen Citroen C3-XR (FF) (China) 2017 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.2T)(6AMT)
Dongfeng Peugeot Citroen Citroen C3-XR (FF) (China) 2017 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(6AMT)
Dongfeng Peugeot Citroen Citroen C3-XR (FF) (China) 2017 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.2T)(5MT)
Dongfeng Peugeot Citroen Citroen C3-XR (FF) (China) 2017 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.2T)(6AMT)
Dongfeng Peugeot Citroen Citroen C3-XR (FF) (China) 2017 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. タービンシャフト
Dongfeng Peugeot Citroen Citroen C4L (China) 2017 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. タービンシャフト
Dongfeng Peugeot Citroen Peugeot 2008 (China) 2017 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. タービンシャフト
Dongfeng Peugeot Citroen Peugeot 308 (China) 2017 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. タービンシャフト
Dongfeng Peugeot Citroen Peugeot 308S (China) 2017 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. タービンシャフト
Dongfeng Peugeot Citroen Peugeot 408 (China) 2017 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. タービンシャフト
Dongfeng Peugeot Citroen Citroen C4 Sega (世嘉) (China) 2016 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.2T)(6AMT)
Dongfeng Peugeot Citroen Citroen C4L (China) 2016 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.2THP)(5MT)
Dongfeng Peugeot Citroen Citroen C4L (China) 2016 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.2THP)(6AMT)
Dongfeng Peugeot Citroen Citroen C4L (FF) (China) 2016 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.2T)(5MT)
Dongfeng Peugeot Citroen Citroen C4L (FF) (China) 2016 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.2T)(6AMT)
Dongfeng Peugeot Citroen Peugeot 308 (FF) (China) 2016 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.2T)(5MT)
Dongfeng Peugeot Citroen Peugeot 308 (FF) (China) 2016 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.2T)(6AMT)
Dongfeng Peugeot Citroen Peugeot 308S (China) 2016 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.2T)(5MT)
Dongfeng Peugeot Citroen Peugeot 308S (China) 2015 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.2T)(6AT)
Dongfeng Peugeot Citroen Peugeot 408 (China) 2015 Honeywell Transportation Systems ターボチャージャー
Dongfeng Peugeot Citroen Citroen C4L (China) 2015 Honeywell International Inc. ターボチャージャー(1.2L I3 petrol)
Dongfeng Peugeot Citroen Citroen C4L (China) 2014 BorgWarner Inc. ターボチャージャー(6AMT)
Dongfeng Peugeot Citroen Peugeot 3008 (China) 2014 BorgWarner Inc. ターボチャージャー(6AMT)
Dongfeng Peugeot Citroen Citroen C5 Aircross (FF) (China) 2018 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6AMT)
Dongfeng Peugeot Citroen Peugeot 408 (FF) (China) 2018 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(6AMT)
Dongfeng Peugeot Citroen Peugeot 408 (FF) (China) 2018 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(6AMT)
Dongfeng Peugeot Citroen Citroen C5 (FF) (China) 2017 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(6AMT)
Dongfeng Peugeot Citroen Citroen C5 (FF) (China) 2017 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6AMT)
Dongfeng Peugeot Citroen Citroen C5 Aircross (FF) (China) 2017 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(6AMT)
Dongfeng Peugeot Citroen Citroen C6 (FF) (China) 2017 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(6AT)
Dongfeng Peugeot Citroen Citroen C6 (FF) (China) 2017 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6AMT)
Dongfeng Peugeot Citroen Citroen C6 (FF) (China) 2017 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(6AMT)
Dongfeng Peugeot Citroen Citroen C6 (FF) (China) 2017 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6AMT)
Dongfeng Peugeot Citroen Peugeot 4008 (FF) (China) 2017 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(6AMT)
Dongfeng Peugeot Citroen Peugeot 4008 (FF) (China) 2017 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6AMT)
Dongfeng Peugeot Citroen Peugeot 5008 (FF) (China) 2017 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(6AMT)
Dongfeng Peugeot Citroen Peugeot 5008 (FF) (China) 2017 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6AMT)
Dongfeng Peugeot Citroen Peugeot 5008 (FF) (China) 2017 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(6AMT)
Dongfeng Peugeot Citroen Peugeot 5008 (FF) (China) 2017 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6AMT)
Dongfeng Peugeot Citroen Peugeot 508 (FF) (China) 2017 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(6AMT)
Dongfeng Peugeot Citroen Peugeot 508 (FF) (China) 2017 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6AMT)
Dongfeng Peugeot Citroen Citroen C4 Sega (世嘉) (China) 2016 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(6AMT)
Dongfeng Peugeot Citroen Citroen C4 Sega (世嘉) (FF) (China) 2016 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6L)(6AMT)
Dongfeng Peugeot Citroen Citroen C4L (FF) (China) 2016 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(6AMT)
Dongfeng Peugeot Citroen Citroen C5 (China) 2016 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6AMT)
Dongfeng Peugeot Citroen Citroen C5 (China) 2016 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(6AMT)
Dongfeng Peugeot Citroen Peugeot 2008 (FF) (China) 2016 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.2T)(6AMT)
Dongfeng Peugeot Citroen Peugeot 3008 (FF) (China) 2016 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(6AMT)
Dongfeng Peugeot Citroen Peugeot 3008 (FF) (China) 2016 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(6AMT)
Dongfeng Peugeot Citroen Peugeot 408 (FF) (China) 2016 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(6AMT)
Dongfeng Peugeot Citroen Peugeot 2008 (China) 2015 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(6AMT)
Dongfeng Peugeot Citroen Peugeot 308S (China) 2015 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(6AT)
Dongfeng Peugeot Citroen Peugeot 508 (China) 2015 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8THP)(6AT)
Dongfeng Peugeot Citroen Peugeot 508 (China) 2015 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6THP)(6AT)
Dongfeng Peugeot Citroen Peugeot 3008 (China) 2013 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー
Dongfeng Renault Renault Kadjar (科雷嘉) (FF) (China) 2017 Honeywell International Inc. ターボチャージャー(1.2T)(6MT)
Dongfeng Yueda Kia Kia K4 Cachet (FF) (China) 2017 Seohan Warner Turbo Systems, Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(7DCT)
Dongfeng Yueda Kia Kia KX3 (傲跑) (FF) (China) 2017 Seohan Warner Turbo Systems, Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(7DCT)
Dongfeng Yueda Kia Kia K4 (FF) (China) 2016 Seohan Warner Turbo Systems, Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(7DCT)
Dongfeng Yueda Kia Kia K5 (China) 2016 Seohan Warner Turbo Systems, Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(7DCT)
Dongfeng Yueda Kia Kia KX5 (China) 2016 Seohan Warner Turbo Systems, Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(7DCT)
Dongfeng Yueda Kia Kia KX7 (China) 2017 KEY YANG PRECISION CO., LTD. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
Dongfeng Yueda Kia Kia K3 (China) 2016 KEY YANG PRECISION CO., LTD. ターボチャージャー(1.4T)(7DCT)
Dongfeng Yueda Kia Kia K5 (China) 2016 KEY YANG PRECISION CO., LTD. ターボチャージャー(2.0T)(6AT)
Dongfeng Yueda Kia Kia K5 (China) 2014 KEY YANG PRECISION CO., LTD. ターボチャージャー(6AT)
Dongfeng Yueda Kia Kia KX3 (傲跑) (China) 2015 BorgWarner Ltd. Turbo Systems Division ターボチャージャー(1.6T)(7DCT)
Dongfeng Yulon Luxgen (納智捷) U6 (FF) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6AMT)
Dongfeng Yulon Luxgen (納智捷) U6 SUV (FF) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6AMT)
Dongfeng Yulon Luxgen S5 (納5) (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6AMT)
Dongfeng Yulon Luxgen U6 (優6) (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6AMT)
Dongfeng Yulon Luxgen S5 (納5) (China) 2015 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(5MT)
Dongfeng Yulon Luxgen 5 Sedan (China) 2014 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(5AT)
Dongfeng Yulon Luxgen 5 Sedan (China) 2014 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(5MT)
Dongfeng Yulon Luxgen 5 Sedan (China) 2014 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(6AT)
Dongfeng Yulon Luxgen U (優) 6 (China) 2014 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(5AT)
Dongfeng Yulon Luxgen U6 TURBO (China) 2014 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(6AT)
Dongfeng Yulon LUXGEN (納智捷) 5 Sedan (China) 2013 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー
Dongfeng Yulon Luxgen (納智捷) Big 7 SUV (China) 2016 Honeywell Korea Ltd, ターボチャージャー(2.2T)(6AMT)
Dongfeng Yulon Luxgen (納智捷) Big 7 SUV (China) 2015 Honeywell Korea Ltd, ターボチャージャー(2.2T)(6AT)
Dongfeng Yulon Luxgen Big 7 MPV (China) 2014 Honeywell Korea Ltd, ターボチャージャー(5AT)
Dongfeng Yulon Luxgen Master CEO (China) 2014 Honeywell Korea Ltd, ターボチャージャー(5AT)
Dongfeng Yulon Luxgen New Big 7 SUV (China) 2014 Honeywell Korea Ltd, ターボチャージャー(5AT)
Dongfeng Yulon Luxgen (納智捷) Big 7 MPV (China) 2016 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AT)
Dongfeng Yulon Luxgen Big 7 MPV (China) 2014 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(5AT)
Dongfeng Yulon Luxgen New Big 7 SUV (China) 2014 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(5AT)
Dongfeng Yulon Luxgen (納智捷) U6 SUV (FF) (China) 2017 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(6AMT)
FAW Car Besturn (奔騰) B50 (FF) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(6AMT)
FAW Car Besturn (奔騰) B70 (FF) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6AMT)
FAW Car Besturn (奔騰) X80 Live (FF) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6AMT)
FAW Car Hongqi (紅旗) H5 (FF) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6AMT)
FAW Car Hongqi (紅旗) H7 (FR) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6AMT)
FAW Car Hongqi (紅旗) H7 (FR) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
FAW Car Besturn (奔騰) B50 (FF) (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(6AMT)
FAW Car Besturn (奔騰) B70 (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6AMT)
FAW Car Besturn (奔騰) X80 (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6AMT)
FAW Car Besturn (奔騰) X80 (FF) (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6AMT)
FAW Car Besturn (奔騰) B90 (China) 2014 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(6AMT)
FAW Car Hongqi (紅旗) H7 (China) 2014 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(6AT)
FAW Car Mazda (馬自達) 6 (China) 2014 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(5MT)
FAW Car Mazda (馬自達) 6 (China) 2014 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(7AT)
FAW Car Besturn (奔騰) B50 (China) 2015 Changchun City Dadong Auto. Parts Co., Ltd. ターボチャージャーパイプ
FAW Car Besturn (奔騰) B70 (China) 2015 Changchun City Dadong Auto. Parts Co., Ltd. ターボチャージャーパイプ
FAW Car Besturn (奔騰) B90 (China) 2015 Changchun City Dadong Auto. Parts Co., Ltd. ターボチャージャーパイプ
FAW Car Besturn (奔騰) X80 (China) 2015 Changchun City Dadong Auto. Parts Co., Ltd. ターボチャージャーパイプ
FAW Haima Haima (海馬) S7 (FF) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6AMT)
FAW Haima Haima (海馬) S7 (China) 2015 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6AMT)
FAW Haima Haima Family (福美来) (FF) (China) 2017 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
FAW Haima Haima Family (福美来) (FF) (China) 2017 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
FAW Haima Haima Family (福美来) (China) 2015 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AT)
FAW Jilin FAW Xenia (森雅) R7 (FF) (China) 2017 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(5MT)
FAW VW New Sagitar (China) 2012 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー
FAW VW VW New Sagitar (China) 2012 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー
FAW-Volkswagen Volkswagen Golf (高爾夫) (China) 2015 (株) IHIターボ ターボチャージャー
FAW-Volkswagen Audi A3 Limousine (FF) (China) 2018 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Audi A3 Sportback (FF) (China) 2018 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Audi Q5 (AWD) (China) 2018 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
FAW-Volkswagen Audi Q5L (AWD) (China) 2018 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Volkswagen CC (FF) (China) 2018 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6DCT)
FAW-Volkswagen Volkswagen Golf (高爾夫) (FF) (China) 2018 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Volkswagen Golf (高爾夫) R-Line (FF) (China) 2018 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(5MT)
FAW-Volkswagen Volkswagen Golf (高爾夫) R-Line (FF) (China) 2018 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Volkswagen Golf Sportsvan (高爾夫・嘉旅) (FF) (China) 2018 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Volkswagen Magotan (邁騰) (FF) (China) 2018 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Volkswagen Magotan (邁騰) (FF) (China) 2018 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Volkswagen Magotan (邁騰) (FF) (China) 2018 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Audi A3 Limousine (FF) (China) 2017 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Audi A3 Sportback (FF) (China) 2017 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Audi Q5 Plus (AWD) (China) 2017 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
FAW-Volkswagen Volkswagen CC (FF) (China) 2017 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Volkswagen CC (FF) (China) 2017 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6DCT)
FAW-Volkswagen Volkswagen Sagitar (速騰) (FF) (China) 2017 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.2T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Audi A3 Limousine (China) 2016 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Audi A3 Sportback (China) 2016 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Audi A4L (FF) (China) 2016 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Audi A6L (China) 2016 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Audi Q3 (China) 2016 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0L)(7DCT)
FAW-Volkswagen Audi Q5 (China) 2016 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
FAW-Volkswagen Volkswagen CC (China) 2016 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6DCT)
FAW-Volkswagen Volkswagen Golf (高爾夫) GTI (China) 2016 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(7DSG)
FAW-Volkswagen Volkswagen Magotan (邁騰) (4WD) (China) 2016 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Volkswagen Magotan (邁騰) (4WD) (China) 2016 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Volkswagen Magotan (邁騰) (4WD) (China) 2016 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Volkswagen Magotan (邁騰) (China) 2016 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Volkswagen Magotan (邁騰) (China) 2016 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6DCT)
FAW-Volkswagen Volkswagen Sagitar (速騰) GLI (FF) (China) 2016 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6DCT)
FAW-Volkswagen Volkswagen Sagitar (速騰) (China) 2015 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4L)(7DCT)
FAW-Volkswagen Volkswagen Lamando (凌渡) (FF) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(5MT)
FAW-Volkswagen Volkswagen Lamando (凌渡) (FF) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Audi A3 Sportback e-tron (China) 2015 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(7AT)
FAW-Volkswagen Audi A3 (China) 2015 Ningbo Joyson Automotive Electronics Co., Ltd. チャージエアパイプ
FAW-Volkswagen Volkswagen Golf (高爾夫) GTI (China) 2016 IHI Charging Systems International GmbH (ICSI) ターボチャージャー(2.0T)(7DSG)
FAW-Volkswagen Audi Q3 (FF) (China) 2017 Honeywell International Inc. ターボチャージャー(2.0T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Audi A3 (China) 2017 Enkei Aluminium Products (China) Co.,Ltd. ターボチャージャーハウジング
FAW-Volkswagen Audi A4L (China) 2017 Enkei Aluminium Products (China) Co.,Ltd. ターボチャージャーハウジング
FAW-Volkswagen Audi A6L (China) 2017 Enkei Aluminium Products (China) Co.,Ltd. ターボチャージャーハウジング
FAW-Volkswagen Audi Q3 (China) 2017 Enkei Aluminium Products (China) Co.,Ltd. ターボチャージャーハウジング
FAW-Volkswagen Audi Q5 (China) 2017 Enkei Aluminium Products (China) Co.,Ltd. ターボチャージャーハウジング
FAW-Volkswagen Volkswagen CC (FF) (China) 2018 Continental Automotive Systems (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Audi A3 Limousine (FF) (China) 2018 Continental Automotive Czech Republic, s.r.o. - Trutnov ターボチャージャー(2.0T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Audi A3 Sportback (FF) (China) 2018 Continental Automotive Czech Republic, s.r.o. - Trutnov ターボチャージャー(2.0T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Audi A3 Limousine (FF) (China) 2017 Continental Automotive Czech Republic, s.r.o. - Trutnov ターボチャージャー(2.0T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Audi A3 Sportback (FF) (China) 2017 Continental Automotive Czech Republic, s.r.o. - Trutnov ターボチャージャー(2.0T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Audi A3 (China) 2017 Continental AG ターボチャージャー
FAW-Volkswagen Volkswagen Jetta (捷達) (China) 2017 Chengdu Joyson Auto Electronic Parts Co., Ltd. ターボチャージャーパイプ
FAW-Volkswagen Volkswagen Sagitar (速騰) (China) 2017 Chengdu Joyson Auto Electronic Parts Co., Ltd. ターボチャージャーパイプ
FAW-Volkswagen Audi A3 (China) 2015 Changchun City Dadong Auto. Parts Co., Ltd. ターボチャージャーパイプ
FAW-Volkswagen Audi A4L (China) 2015 Changchun City Dadong Auto. Parts Co., Ltd. ターボチャージャーパイプ
FAW-Volkswagen Audi A6L (China) 2015 Changchun City Dadong Auto. Parts Co., Ltd. ターボチャージャーパイプ
FAW-Volkswagen Audi Q3 (China) 2015 Changchun City Dadong Auto. Parts Co., Ltd. ターボチャージャーパイプ
FAW-Volkswagen Audi Q5 (China) 2015 Changchun City Dadong Auto. Parts Co., Ltd. ターボチャージャーパイプ
FAW-Volkswagen Volkswagen CC (China) 2015 Changchun City Dadong Auto. Parts Co., Ltd. ターボチャージャーパイプ
FAW-Volkswagen Volkswagen Golf (高爾夫) (China) 2015 Changchun City Dadong Auto. Parts Co., Ltd. ターボチャージャーパイプ
FAW-Volkswagen Volkswagen Magotan (邁騰) (China) 2015 Changchun City Dadong Auto. Parts Co., Ltd. ターボチャージャーパイプ
FAW-Volkswagen Volkswagen Sagitar (速騰) (China) 2015 Changchun City Dadong Auto. Parts Co., Ltd. ターボチャージャーパイプ
FAW-Volkswagen Volkswagen Golf (高爾夫) (FF) (China) 2018 Bosch Mahle Turbo Systems (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.2T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Volkswagen Golf Sportsvan (高爾夫・嘉旅) (FF) (China) 2018 Bosch Mahle Turbo Systems (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.2T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Volkswagen Golf (高爾夫) (FF) (China) 2017 Bosch Mahle Turbo Systems (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.2T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Volkswagen Sagitar (速騰) (FF) (China) 2017 Bosch Mahle Turbo Systems (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.2T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Volkswagen Golf Sportsvan (高爾夫・嘉旅) (FF) (China) 2016 Bosch Mahle Turbo Systems (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.2T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Volkswagen Golf (高爾夫) (China) 2015 Bosch Mahle Turbo Systems (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.2T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Audi Q3 (FF) (China) 2018 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(6DCT)
FAW-Volkswagen Volkswagen CC (FF) (China) 2018 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6DCT)
FAW-Volkswagen Volkswagen Golf (高爾夫) (FF) (China) 2018 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(5MT)
FAW-Volkswagen Volkswagen Sagitar (速騰) (China) 2018 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Audi Q3 (FF) (China) 2017 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(6DCT)
FAW-Volkswagen Volkswagen Bora (宝来) (FF) (China) 2017 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Volkswagen Bora (宝来) (FF) (China) 2017 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4L)(5MT)
FAW-Volkswagen Volkswagen Golf (高爾夫) (FF) (China) 2017 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(5MT)
FAW-Volkswagen Volkswagen Golf (高爾夫) (FF) (China) 2017 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Volkswagen Sagitar (速騰) (FF) (China) 2017 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Audi A3 Limousine (China) 2016 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Audi A3 Sportback (China) 2016 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Volkswagen Bora (宝来) (China) 2016 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Volkswagen C-TREK (蔚領) (FF) (China) 2016 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Volkswagen C-TREK (蔚領) (FF) (China) 2016 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(5MT)
FAW-Volkswagen Volkswagen CC (China) 2016 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Volkswagen Golf (高爾夫) (China) 2016 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(7AT)
FAW-Volkswagen Volkswagen Golf Sportsvan (高爾夫・嘉旅) (FF) (China) 2016 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(5MT)
FAW-Volkswagen Volkswagen Golf Sportsvan (高爾夫・嘉旅) (FF) (China) 2016 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Volkswagen Sagitar (速騰) R-Line (FF) (China) 2016 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Audi A3 Limousine (China) 2015 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(5MT)
FAW-Volkswagen Volkswagen Golf (高爾夫) R-Line (China) 2015 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(5MT)
FAW-Volkswagen Volkswagen Golf (高爾夫) R-Line (China) 2015 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Volkswagen Jetta (捷達) (China) 2015 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Volkswagen Sagitar (速騰) (China) 2015 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4L)(5MT)
FAW-Volkswagen Volkswagen Sagitar (速騰) (China) 2015 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(7DCT)
FAW-Volkswagen Volkswagen Sagitar (速騰) (China) 2015 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(5MT)
FAW-VW Audi A4 (China) 2014 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(7AT)
FAW-VW Audi A4 (China) 2014 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(CVT)
FAW-VW Audi A6L (China) 2014 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6MT)
FAW-VW Audi A6L (China) 2014 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(CVT)
FAW-VW Audi Q3 (China) 2014 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(7AT)
FAW-VW Audi Q5 (China) 2014 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6MT)
FAW-VW Audi Q5 (China) 2014 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(8AT)
FAW-VW VW Bora (宝来) (China) 2014 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(5MT)
FAW-VW VW Bora (宝来) (China) 2014 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(7AT)
FAW-VW VW CC (China) 2014 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AT)
FAW-VW VW Magotan (邁騰) (China) 2014 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AT)
FAW-VW VW Magotan (邁騰) (China) 2014 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(7AT)
FAW-VW VW Sagitar (速騰) (China) 2014 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(5MT)
FAW-VW VW Sagitar (速騰) (China) 2014 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
FAW-VW VW Sagitar (速騰) (China) 2014 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(7AMT)
FAW-VW Audi A4L (China) 2013 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー
FAW-VW Audi A6L (China) 2013 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー
FAW-VW Audi Q3 (China) 2013 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー
FAW-VW Audi Q5 (China) 2013 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー
FAW-VW VW Bora (宝来) (China) 2013 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー
FAW-VW VW CC (China) 2013 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー
FAW-VW VW Golf (高爾夫) 7 (China) 2013 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー
FAW-VW VW Sagitar (速騰) GLI (China) 2013 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー
FAW-VW Volkswagen Magotan (邁騰) (China) 2013 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー
FAW-VW Volkswagen Sagitar (速騰) (China) 2013 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー
FAW-VW Audi A4 (China) 2014 IHI Charging Systems International GmbH (ICSI) ターボチャージャー(2.0T)(7AT)
FAW-VW Audi A4 (China) 2014 IHI Charging Systems International GmbH (ICSI) ターボチャージャー(2.0T)(CVT)
FAW-VW Audi A6L (China) 2014 IHI Charging Systems International GmbH (ICSI) ターボチャージャー(2.0T)(6MT)
FAW-VW Audi A6L (China) 2014 IHI Charging Systems International GmbH (ICSI) ターボチャージャー(2.0T)(CVT)
FAW-VW Audi Q5 (China) 2014 IHI Charging Systems International GmbH (ICSI) ターボチャージャー(2.0T)(6MT)
FAW-VW Audi Q5 (China) 2014 IHI Charging Systems International GmbH (ICSI) ターボチャージャー(2.0T)(8AT)
FAW-VW Audi A4L (China) 2013 IHI Charging Systems International GmbH (ICSI) ターボチャージャー
FAW-VW Audi A3 (China) 2014 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(5MT)
FAW-VW Audi A3 (China) 2014 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(7AT)
FAW-VW Audi A4 (China) 2014 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6MT)
FAW-VW Audi A4 (China) 2014 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(CVT)
FAW-VW VW CC (China) 2014 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(7AT)
FAW-VW VW Golf (高爾夫) (China) 2014 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(5MT)
FAW-VW VW Golf (高爾夫) (China) 2014 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.17)(7AT)
FAW-VW VW Magotan (邁騰) (China) 2014 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(7AT)
FAW-VW VW Sagitar (速騰) (China) 2014 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(7AMT)
FAW-VW Audi A4 (China) 2013 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー
FAW-VW Audi A4L (China) 2013 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー
FAW-VW Audi A6L (China) 2013 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー
FAW-VW VW Bora (宝来) (China) 2013 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー
FAW-VW VW Magotan (邁騰) (China) 2013 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー
FAW-VW VW Sagitar (速騰) GLI (China) 2013 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー
FAW-VW Audi A4 (China) 2014 Audi Hungaria ターボチャージャー(3.0T)(7AT)
FAW-VW Audi A6L (China) 2014 Audi Hungaria ターボチャージャー(3.0T)(7AT)
Fiat 菲翔 (Viaggio) (China) 2012 Honeywell International Inc. ターボチャージャー
Foday Landfort (攬福) (FF) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6MT)
Foday Landfort (攬福) Diesel (4WD) (China) 2017 Shanghai Eyon Technology Co., Ltd. ターボチャージャー(1.9T)(5MT)
Foday Landfort (攬福) Diesel (FR) (China) 2017 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.9T)(5MT)
Ford 蒙迪欧・致勝 (Mondeo-Zhisheng) (China) 2012 BorgWarner Inc. ターボチャージャー
Fujian Benz Mercedes-Benz V260 (FR) (China) 2018 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(7AMT)
Fujian Benz Mercedes-Benz V260L (FR) (China) 2018 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(7AMT)
Fujian Benz Mercedes-Benz V-Class (FR) (China) 2017 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(7AMT)
Fujian Benz Mercedes-Benz V260 (China) 2016 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(7AMT)
Fujian Benz Mercedes-Benz V260L (China) 2016 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(7AMT)
Fujian Benz Mercedes-Benz Vito (威霆) (FR) (China) 2016 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(7AMT)
Fujian Daimler Benz Sprinter (凌特) (China) 2013 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー
Fujian Daimler Benz Vito (威霆) (China) 2013 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー
GAC Trumpchi (伝祺) GS7 (China) 2018 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー
GAC Fiat Fiat Ottimo (致悦) (China) 2014 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(5MT)
GAC Fiat Fiat Ottimo (致悦) (China) 2014 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(7AMT)
GAC Fiat Fiat Viaggio (菲翔) (China) 2014 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー
GAC Fiat Fiat Viaggio (菲翔) (China) 2014 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(5MT)
GAC Fiat Fiat Viaggio (菲翔) (China) 2014 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(6AMT)
GAC Fiat Fiat Viaggio (菲翔) (China) 2012 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー
GAC Fiat Chrysler Jeep Commander (指揮官) (AWD) (China) 2018 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(9AMT)
GAC Fiat Chrysler Jeep Commander (指揮官) (FF) (China) 2018 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(9AMT)
GAC Fiat Chrysler Jeep Compass (AWD) (China) 2018 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(9AMT)
GAC Fiat Chrysler Jeep Grand Commander (大指揮官) (AWD) (China) 2018 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(9AMT)
GAC Fiat Chrysler Jeep Renegade (自由俠) (FF) (China) 2017 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(7DCT)
GAC Fiat Chrysler Jeep Renegade (自由俠) (FF) (China) 2017 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(6MT)
GAC Fiat Chrysler Jeep Renegade (自由俠) (FF) (China) 2017 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. タービンシャフト
GAC Fiat Chrysler Jeep Renegade (自由俠) (FF) (China) 2016 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(7DCT)
GAC Fiat Chrysler Jeep Renegade (自由俠) (FF) (China) 2016 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(6MT)
GAC Fiat Chrysler Jeep Renegade (自由俠) (FF) (China) 2016 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(7DCT)
GAC Fiat Chrysler Fiat Ottimo (致悦) (FF) (China) 2017 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(5MT)
GAC Fiat Chrysler Fiat Ottimo (致悦) (FF) (China) 2017 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(7DCT)
GAC Fiat Chrysler Fiat Viaggio (菲翔) (FF) (China) 2017 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(5MT)
GAC Fiat Chrysler Fiat Viaggio (菲翔) (FF) (China) 2017 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(7DCT)
GAC Fiat Chrysler Fiat Ottimo (致悦) Blacktop (China) 2015 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(7AT DCT)
GAC Fiat Chrysler Fiat Viaggio (菲翔) Blacktop (China) 2015 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(7AT DCT)
GAC Honda Honda Avancier (冠道) (4WD) (China) 2017 三菱重工業 (株) ターボチャージャー(2.0T)(9AT)
GAC Honda Honda Avancier (冠道) (FF) (China) 2017 三菱重工業 (株) ターボチャージャー(2.0T)(9AT)
GAC Honda Acura CDX (4WD) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(8DCT)
GAC Honda Acura CDX (FF) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(8DCT)
GAC Honda Honda Avancier (冠道) (FF) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(CVT)
GAC Honda Acura CDX (FF) (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(8DCT)
GAC Honda Honda City (鋒範) (FF) (China) 2018 Foshan Fengfu Autoparts Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5L)(5MT)
GAC Honda Honda City (鋒範) (FF) (China) 2018 Foshan Fengfu Autoparts Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5L)(CVT)
GAC Motor Trumpchi (伝祺) GA4 (FF) (China) 2018 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(1.3T)(5MT)
GAC Motor Trumpchi (伝祺) GA4 (FF) (China) 2018 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(1.3T)(6AMT)
GAC Motor Trumpchi (伝祺) GS4 (FF) (China) 2018 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(1.3T)(5MT)
GAC Motor Trumpchi (伝祺) GS4 (FF) (China) 2018 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
GAC Motor Trumpchi (伝祺) GS4 (FF) (China) 2018 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(1.3T)(7DCT)
GAC Motor Trumpchi (伝祺) GS4 (FF) (China) 2018 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
GAC Motor Trumpchi (伝祺) GS4 (FF) (China) 2018 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(7DCT)
GAC Motor Trumpchi (伝祺) GS3 (FF) (China) 2017 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(1.3T)(6AMT)
GAC Motor Trumpchi (伝祺) GS4 (AWD) (China) 2017 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
GAC Motor Trumpchi (伝祺) GS4 (FF) (China) 2017 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(1.3T)(5MT)
GAC Motor Trumpchi (伝祺) GS4 (FF) (China) 2017 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(1.3T)(7DCT)
GAC Motor Trumpchi (伝祺) GS4 (FF) (China) 2017 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(7DCT)
GAC Motor Trumpchi (伝祺) GA6 (China) 2016 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(5MT)
GAC Motor Trumpchi (伝祺) GA6 (China) 2016 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(7DCT)
GAC Motor Trumpchi (伝祺) GS4 (China) 2016 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(5MT)
GAC Motor Trumpchi (伝祺) GS4 (China) 2016 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(7DCT)
GAC Motor Trumpchi GA3S (視界) (FF) (China) 2016 Wuxi IHI Turbo Co., Ltd. ターボチャージャー(1.3T)(5MT)
GAC Motor Trumpchi (伝祺) GA8 (China) 2018 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー
GAC Motor Trumpchi (伝祺) GM8 (FF) (China) 2018 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
GAC Motor Trumpchi (伝祺) GS8 (China) 2018 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー
GAC Motor Trumpchi (伝祺) GA8 (FF) (China) 2017 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6AMT)
GAC Motor Trumpchi (伝祺) GA8 (FF) (China) 2017 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
GAC Motor Trumpchi (伝祺) GS8 (4WD) (China) 2017 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
GAC Motor Trumpchi (伝祺) GS8 (FF) (China) 2017 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
GAC Motor Trumpchi GS7 (FF) (China) 2017 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6AMT)
GAC Motor Trumpchi GS7 (FF) (China) 2017 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0L)(6AMT)
GAC Motor Trumpchi (伝祺) GA8 (China) 2016 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8L)(6AMT)
GAC Motor Trumpchi (伝祺) GA8 (China) 2016 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0L)(6AMT)
GAC Motor Trumpchi GS5 Super (速博) (China) 2016 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(5MT)
GAC Motor Trumpchi GS5 Super (速博) (China) 2016 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(7DCT)
GAC Motor Trumpchi (伝祺) GA5 (China) 2014 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(5AT)
GAC Motor Trumpchi (伝祺) GS5 (China) 2014 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(5AT)
GAC Motor Trumpchi (伝祺) GS5 (China) 2014 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(5MT)
GAC Motor Trumpchi (伝祺) GS5 (China) 2013 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー
GAC Toyota Toyota Levin (雷凌) (FF) (China) 2018 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.2T)(8CVT)
GAC Toyota Toyota Levin (雷凌) (FF) (China) 2017 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.2T)(6MT)
GAC Toyota Toyota Levin (雷凌) (FF) (China) 2017 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.2T)(CVT)
GAC Toyota Toyota Levin (雷凌) (FF) (China) 2017 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.2L)(6MT)
GAC Toyota Toyota Levin (雷凌) (FF) (China) 2017 Changchun Fawer Shichuandao Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.2L)(8CVT)
GAC Toyota Toyota Highlander (漢蘭達) (AWD) (China) 2017 トヨタ - 下山工場 ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
GAC Toyota Toyota Highlander (漢蘭達) (FF) (China) 2017 トヨタ - 下山工場 ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
GAC Toyota Toyota Highlander (漢蘭達) (AWD) (China) 2018 トヨタ ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
GAC Toyota Toyota Highlander (漢蘭達) (FF) (China) 2018 トヨタ ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
Geely GC9 (博瑞) (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6AMT)
Geely GC9 (博瑞) G20 (FF) (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6AMT)
Geely GC9 (博瑞) (China) 2015 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6AMT)
Geely Binrui (繽瑞) (FF) (China) 2018 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(8CVT)
Geely Binrui (繽瑞) (FF) (China) 2018 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(6MT)
Geely Boyue (博越) (AWD) (China) 2018 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6AMT)
Geely Boyue (博越) (FF) (China) 2018 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6AMT)
Geely Boyue (博越) (FF) (China) 2018 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(5MT)
Geely Emgrand (帝豪) GL (FF) (China) 2018 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(6MT)
Geely Emgrand (帝豪) GL (FF) (China) 2018 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(6AMT)
Geely Emgrand (帝豪) GS (FF) (China) 2018 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(6MT)
Geely Emgrand (帝豪) GS (FF) (China) 2018 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(6DCT)
Geely GC9 (博瑞) (FF) (China) 2018 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6AMT)
Geely Vision (遠景) S1 (FF) (China) 2018 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(CVT)
Geely Vision (遠景) SUV (FF) (China) 2018 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(8CVT)
Geely X7 (博越) Sport (FF) (China) 2018 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6AMT)
Geely Boyue (博越) (FF) (China) 2017 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6AT)
Geely EMGRAND EC7 (帝豪) HB RS (FF) (China) 2017 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5L)(5MT)
Geely EMGRAND EC7 (帝豪) HB RS (FF) (China) 2017 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.3T)(6MT)
Geely EMGRAND EC7 (帝豪) HB RS (FF) (China) 2017 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.3T)(CVT)
Geely EMGRAND EC7 (帝豪) NB (FF) (China) 2017 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.3T)(6MT)
Geely Emgrand (帝豪) GS (FF) (China) 2017 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.3T)(6DCT)
Geely Vision (遠景) (FF) (China) 2017 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.3T)(6MT)
Geely Boyue (博越) (FF) (China) 2016 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6MT)
Geely EC7 (帝豪) GL (FF) (China) 2016 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.3T)(DCT)
Geely EC7 (帝豪) GL (FF) (China) 2016 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.3T)(6MT)
Geely Emgrand (帝豪) GS (FF) (China) 2016 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.3T)(6MT)
Geely Emgrand (帝豪) GS (FF) (China) 2016 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.3T)(6DCT)
Geely NL3 (博越) (China) 2016 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6MT)
Geely NL3 (博越) (China) 2016 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6AT)
Geely Vision (遠景) (FF) (China) 2016 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.3T)(CVT)
Geely Binrui (繽瑞) (FF) (China) 2018 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.0T)(6DCT)
Geely EMGRAND EC7 (帝豪) NB (FF) (China) 2017 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.3T)(CVT)
Geely Vision (遠景) (China) 2016 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.3T)(6MT)
Geely EC7 (帝豪) RS (China) 2015 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.3L)(CVT)
Geely EC7 (帝豪) RS (China) 2015 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.3L)(6MT)
Geely Emgrand (帝豪) (China) 2014 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.3)(CVT)
Geely Emgrand (帝豪) (China) 2014 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.3)(6MT)
Geely Englon (英倫) SC7 (China) 2014 BorgWarner Turbo Systems GmbH ターボチャージャー(1.5)(5MT)
Geely LYNK & CO (領克) 02 (AWD) (China) 2018 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(7DCT)
Geely LYNK & CO (領克) 02 (FF) (China) 2018 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(5MT)
Geely LYNK & CO (領克) 02 (FF) (China) 2018 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(7DCT)
Geely LYNK & CO 01 (FF) (China) 2018 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
Great Wall Haval (哈弗) H2 Blue Lable (FF) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Great Wall Haval (哈弗) H2 Blue Lable (FF) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(7DCT)
Great Wall Haval (哈弗) H2s (FF) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Great Wall Haval (哈弗) H2s (FF) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(7DCT)
Great Wall Haval (哈弗) H2s Blue Label (FF) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(7DCT)
Great Wall Haval (哈弗) H2s Blue Label (FF) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(5MT)
Great Wall Haval (哈弗) H2s Red Label (FF) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(7DCT)
Great Wall Haval (哈弗) H2s Red Label (FF) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Great Wall Haval (哈弗) H5 (4WD) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6MT)
Great Wall Haval (哈弗) H6 (FF) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Great Wall Haval (哈弗) H6 (FF) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(7DCT)
Great Wall Haval (哈弗) H6 Blue Label (FF) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Great Wall Haval (哈弗) H6 Blue Lable (FF) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(7DCT)
Great Wall Haval (哈弗) H6 Red Label (FF) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Great Wall Haval (哈弗) H6 Red Lable (FF) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(7DCT)
Great Wall Haval (哈弗) M6 (FF) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(7DCT)
Great Wall Haval (哈弗) M6 (FF) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Great Wall Haval H2 Red Label (FF) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Great Wall Haval H2 Red Label (FF) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(7DCT)
Great Wall Haval (哈弗) H2 (FF) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
Great Wall Haval (哈弗) H2 (FF) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Great Wall Haval (哈弗) H2s Blue Label (FF) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Great Wall Haval (哈弗) H2s Blue Label (FF) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(7DCT)
Great Wall Haval (哈弗) H2s Red Lable (FF) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Great Wall Haval (哈弗) H2s Red Lable (FF) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(7DCT)
Great Wall Haval (哈弗) H6 (FF) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Great Wall Haval (哈弗) H6 (FF) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
Great Wall Haval (哈弗) H6 (FF) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
Great Wall Haval (哈弗) H6 (FF) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Great Wall Haval (哈弗) M6 (FF) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Great Wall Haval (哈弗) M6 (FF) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
Great Wall Haval (哈弗) H2 (4WD) (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Great Wall Haval (哈弗) H2 (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6L)(6AMT)
Great Wall Haval (哈弗) H2 (FF) (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Great Wall Haval (哈弗) H5 (4WD) (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6MT)
Great Wall Haval (哈弗) H5 (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6MT)
Great Wall Haval (哈弗) H5 (FR) (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6MT)
Great Wall Haval (哈弗) H6 (4WD) (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AT)
Great Wall Haval (哈弗) H6 (4WD) (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Great Wall Haval (哈弗) H6 (4WD) (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6MT)
Great Wall Haval (哈弗) H6 (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Great Wall Haval (哈弗) H6 (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AT)
Great Wall Haval (哈弗) H6 (FF) (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Great Wall Haval (哈弗) H6 (FF) (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6MT)
Great Wall Haval (哈弗) H6 Coupe (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Great Wall Haval (哈弗) H6 Coupe (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
Great Wall C50 (China) 2014 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー
Great Wall Great Wall (長城) C50 (China) 2014 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(5MT)
Great Wall Great Wall (長城) C50 (China) 2014 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(6MT)
Great Wall Great Wall (長城) V80 (China) 2014 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(5MT)
Great Wall Haval (哈弗) H2 (China) 2014 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(6MT)
Great Wall Haval (哈弗) H5 (China) 2014 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(6MT)
Great Wall Haval (哈弗) H6 (China) 2014 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(6MT)
Great Wall Great Wall (長城) V80 (China) 2013 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー
Great Wall Great Wall (長城) C50 (China) 2016 Hunan Tyen Machinery Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(5MT)
Great Wall Haval (哈弗) H2 (China) 2016 Hunan Tyen Machinery Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6L)(6AMT)
Great Wall Great Wall (長城) C50 (China) 2014 Hunan Tyen Machinery Co., Ltd. ターボチャージャー(5MT)
Great Wall Great Wall (長城) C50 (China) 2014 Hunan Tyen Machinery Co., Ltd. ターボチャージャー(6MT)
Great Wall Great Wall (長城) V80 (China) 2014 Hunan Tyen Machinery Co., Ltd. ターボチャージャー(5MT)
Great Wall Haval (哈弗) H2 (China) 2014 Hunan Tyen Machinery Co., Ltd. ターボチャージャー(6MT)
Great Wall Haval (哈弗) H6 (China) 2014 Hunan Tyen Machinery Co., Ltd. ターボチャージャー(6MT)
Great Wall C50 (China) 2013 Hunan Tyen Machinery Co., Ltd. ターボチャージャー
Great Wall Haval (哈弗) H4 Blue Label (FF) (China) 2018 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.3T)(7DCT)
Great Wall Haval (哈弗) H4 Red Label (FF) (China) 2018 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.3T)(7DCT)
Great Wall Haval (哈弗) F6 (China) 2017 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. タービンシャフト
Great Wall Haval (哈弗) F6s (China) 2017 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. タービンシャフト
Great Wall Haval (哈弗) H6 (FF) (China) 2017 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.3T)(7DCT)
Great Wall Haval (哈弗) H6 (FF) (China) 2017 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. タービンシャフト
Great Wall H5 2012 Honeywell International Inc. 可変ジオメトリーターボチャージャー (2.0L Diesel)
Great Wall H6 2012 Honeywell International Inc. 可変ジオメトリーターボチャージャー (2.0L Diesel)
Great Wall Haval 5 (China) 2012 Honeywell International Inc. ディーゼル用可変ノズルタービンターボチャージャー
Great Wall Haval 6 (China) 2012 Honeywell International Inc. ディーゼル用可変ノズルタービンターボチャージャー
Great Wall Haval (哈弗) H6 (4WD) (Diesel) (China) 2017 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6MT)
Great Wall Haval (哈弗) H6 (FF) (Diesel) (China) 2017 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6MT)
Great Wall Haval (哈弗) H6 (China) 2015 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6MT)
Great Wall Haval (哈弗) H8 (China) 2016 Henan Province Xixia Automobile Water Pump Co., Ltd. ターボチャージャーハウジング
Great Wall Haval (哈弗) H6 Blue Label (FF) (China) 2018 Great Wall ターボチャージャー(2.0T)(7DCT)
Great Wall Haval (哈弗) H6 Red Label (FF) (China) 2018 Great Wall ターボチャージャー(2.0T)(7DCT)
Great Wall WEY VV6 (AWD) (China) 2018 Great Wall ターボチャージャー(2.0T)(7DCT)
Great Wall WEY VV6 (FF) (China) 2018 Great Wall ターボチャージャー(2.0T)(7DCT)
Great Wall Haval (哈弗) H4 Blue Label (FF) (China) 2018 Bosch Mahle Turbo Systems (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(7DCT)
Great Wall Haval (哈弗) H4 Red Label (FF) (China) 2018 Bosch Mahle Turbo Systems (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(7DCT)
Great Wall Haval (哈弗) H6 Blue Label (FF) (China) 2018 Bosch Mahle Turbo Systems (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(7DCT)
Great Wall Haval (哈弗) H6 Coupe (FF) (China) 2018 Bosch Mahle Turbo Systems (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(7DCT)
Great Wall Haval (哈弗) H6 Red Label (FF) (China) 2018 Bosch Mahle Turbo Systems (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(7DCT)
Great Wall Haval H5 2011 BorgWarner Inc. 可変タービンジオメトリー(VTG)式ターボチャージャー(2.0L ディーゼルエンジン)
Great Wall Haval (哈弗) H6 (FF) (China) 2017 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(7DCT)
Great Wall Haval (哈弗) H6 Coupe (FF) (China) 2016 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6MT)
Great Wall Haval (哈弗) H8 (China) 2015 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AT)
Great Wall Haval (哈弗) H8 (China) 2014 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(6AT)
Great Wall Haval (哈弗) H5 (China) 2013 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー
Great Wall Haval (哈弗) H6 (China) 2013 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー
Great Wall Haval (哈弗) H7 (FF) (China) 2018 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(2.0T)(6DCT)
Great Wall WEY (魏派) P8 (China) 2018 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー
Great Wall WEY (魏派) P8S (China) 2018 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー
Great Wall WEY P8 PHEV (FF) (China) 2018 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(2.0T)(6DCT)
Great Wall Haval (哈弗) H7L Blue Label (FF) (China) 2017 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(2.0T)(6DCT)
Great Wall Haval (哈弗) H7L Red Label (FF) (China) 2017 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(2.0T)(6DCT)
Great Wall Haval (哈弗) H8 (AWD) (China) 2017 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
Great Wall Haval (哈弗) H8 (FF) (China) 2017 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
Great Wall Haval (哈弗) H8 Diesel (AWD) (China) 2017 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
Great Wall Haval (哈弗) H8 ディーゼル (FF) (China) 2017 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
Great Wall Haval (哈弗) H9 (AWD) (China) 2017 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
Great Wall Haval (哈弗) H9 Diesel (AWD) (China) 2017 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
Great Wall WEY VV7c (FF) (China) 2017 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(2.0T)(7DCT)
Great Wall WEY VV7c (FF) (China) 2017 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(2.0T)(7DCT)
Great Wall Haval (哈弗) H7 (China) 2016 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(2.0T)(6DCT)
Great Wall Haval (哈弗) H8 (China) 2016 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
Haima Haima (海馬) S5 (FF) (China) 2019 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(CVT)
Haima Haima (海馬) S5 (FF) (China) 2019 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Haima Haima (海馬) S5 (FF) (China) 2018 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Haima Haima (海馬) S5 (FF) (China) 2018 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(CVT)
Haima Haima (海馬) M6 (FF) (China) 2017 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Haima S5 (FF) (China) 2017 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Haima Haima (海馬) S5 (China) 2016 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(CVT)
Haima Haima (海馬) V70 (China) 2016 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AT)
Haima Haima (海馬) V70 (China) 2016 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0L)(6MT)
Haima Car Haima (海馬) M6 (China) 2015 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Haima Car Haima (海馬) M6 (China) 2015 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(CVT)
Hanteng Hanteng(漢騰) X7S (FF) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(5MT)
Hanteng Hanteng(漢騰) X7S (FF) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
Hanteng Hanteng (漢騰) X5 (FF) (China) 2018 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5L)(CVT)
Hanteng Hanteng (漢騰) X5 (FF) (China) 2018 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(CVT)
Hanteng Hanteng(漢騰) X7 (FF) (China) 2018 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6DCT)
Hanteng Hanteng(漢騰) X7 PHEV (China) 2018 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6DCT)
Hanteng Hanteng(漢騰) X7 PHEV (China) 2018 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー
Hanteng Hanteng(漢騰) X7S (FF) (China) 2018 Ningbo Weifu Tianli Turbocharging Technology Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(5MT)
Hawtai Santafe (聖達菲) (FF) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Hawtai Santafe (聖達菲) (FF) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(4AT)
Hawtai Santafe 5 (聖達菲) (FF) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(4AT)
Hawtai Santafe (聖達菲) (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Hawtai Santafe (聖達菲) (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(4AT)
Hawtai Santafe (聖達菲) (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Hawtai Santafe (聖達菲) (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(4AT)
Hawtai Lusheng (路盛) E80 ディーゼル (FF) (China) 2017 Ningbo Weifu Tianli Turbocharging Technology Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5L)(5MT)
Hawtai Boliger (法利格) (China) 2014 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(4AT)
Hawtai Boliger (法利格) (China) 2014 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(5MT)
Hawtai Lusheng (路盛) E90 (China) 2014 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(4AT)
Hawtai Lusheng (路盛) E90 (China) 2014 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(5MT)
Hawtai Santa Fe (聖達菲) (China) 2014 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(4AT)
Hawtai Santa Fe (聖達菲) (China) 2014 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(5MT)
Hawtai Santafe 5 (聖達菲) (FF) (China) 2017 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(1.5T)(5MT)
Hawtai Lusheng (路盛) E80 (FF) (China) 2016 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(1.5T)(5MT)
Hebei Changan Changan Ruixing (睿行) S50T (FR) (China) 2017 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(5MT)
Hebei Changan Changan Ruixing (睿行) S50T (FR) (China) 2017 VOFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Hefei Changan Changan Eado (逸動) DT (FF) (China) 2018 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.0T)(6MT)
Hefei Changan Changan Aisvin (悦翔) V7 (China) 2017 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. タービンシャフト
Hefei changan Changan Aisvin (悦翔) V7 (FF) (China) 2016 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.0T)(6MT)
JAC JAC (江淮) M4 (FR) (China) 2018 Ningbo Weifu Tianli Turbocharging Technology Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0L)(6MT)
JAC Refine (瑞風) S5 (China) 2015 Honeywell Transportation Systems ターボチャージャー
JAC MPV 2011 Honeywell International Inc. 可変ジオメトリーターボチャージャー (1.6L Diesel)
JAC JAC (江淮) Refine (瑞風) S7 (FF) (China) 2018 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6DCT)
JAC JAC (江淮) M4 (FR) (China) 2018 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
JAC JAC (江淮) M5 Diesel (FR) (China) 2017 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.9T)(6MT)
JAC Refine (瑞風) A60 (FF) (China) 2017 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6DCT)
JAC Refine (瑞風) S7 (FF) (China) 2017 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
JAC Refine (瑞風) S7 (FF) (China) 2017 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6DCT)
JAC Refine (瑞風) S7 (FF) (China) 2017 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6MT)
JAC Refine (瑞風) S7 (FF) (China) 2017 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6DCT)
JAC Refine (瑞風) S5 (China) 2016 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
JAC Refine (瑞風) S5 (China) 2016 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6DCT)
JAC Refine M6 ( 瑞風) (FR) (China) 2018 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6DCT)
JAC Refine (瑞風) (China) 2013 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー
JAC Rein (瑞鷹) S5 (China) 2013 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー
Jiangling Holding Landwind (陸風) X5 (FF) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Jiangling Holding Landwind (陸風) X5 (FF) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6CVT)
Jiangling Holding Landwind (陸風) X5 (FF) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
Jiangling Holding Landwind (陸風) X8 (FR) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6MT)
Jiangling Holding Landwind (陸風) X5 Plus (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Jiangling Holding Landwind (陸風) X5 Plus (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(CVT)
Jiangling Holding Landwind (陸風) X5 (China) 2015 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(CVT)
Jiangling Holding Landwind (陸風) X7 (China) 2015 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
Jiangling Holding Landwind (陸風) X7 (FF) (China) 2018 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(8AMT)
Jiangling Holding Landwind (陸風) X8 (FR) (China) 2018 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.8T)(6MT)
Jiangling Holding Landwind Xiaoyao (逍遥) (FF) (China) 2018 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Jiangling Holding Landwind Xiaoyao (逍遥) (FF) (China) 2018 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(CVT)
Jiangling Holding Landwind Xiaoyao (逍遥) (FF) (China) 2018 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(1.5T)(5MT)
Jiangling Motors JMC Yusheng (馭勝) S350 Diesel (4WD) (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.4T)(5MT)
Jiangling Motors JMC Yusheng (馭勝) (China) 2014 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(5MT)
Jiangling Motors JMC Yusheng (馭勝) S330 (FF) (China) 2017 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. タービンシャフト
Jiangling Motors JMC Yusheng (馭勝) S330 (FF) (China) 2017 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
Jiangling Motors JMC Yusheng (馭勝) S330 (FF) (China) 2016 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
Jiangling Motors Ford Everest (撼路者) (ディーゼル)(4WD) (China) 2017 Honeywell Technologies Sarl [Honeywell Turbo Technologies - Worldwide Headquarters] ターボチャージャー(2.2T)(6MT)
Jiangling Motors Ford Everest (撼路者)(ディーゼル)(FR) (China) 2017 Honeywell Technologies Sarl [Honeywell Turbo Technologies - Worldwide Headquarters] ターボチャージャー(2.0T)(6MT)
Jiangling Motors Ford Everest (撼路者) (China) 2016 Honeywell Technologies Sarl [Honeywell Turbo Technologies - Worldwide Headquarters] ターボチャージャー(2.2T)(6MT)
Jiangling Motors Baodian (China) 2013 Honeywell International Inc. ターボチャージャー(2.8L 97hp diesel)
Jiangling Motors Yusheng (China) 2013 Honeywell International Inc. 可変ノズルターボチャージャー (VNT)(2.4L 138hp diesel)
Jiangling Motors JMC Baodian (China) 2012 Honeywell International Inc. 可変ジオメトリーターボチャージャー (2.4L Diesel)
Jiangling Motors JMC N800 Light duty truck (China) 2012 Honeywell International Inc. 可変ジオメトリーターボチャージャー (2.4L Diesel)
Jiangling Motors JMC Van (China) 2012 Honeywell International Inc. 可変ジオメトリーターボチャージャー (2.4L Diesel)
Jiangling Motors JMC Yusheng (馭勝) S350 Diesel (4WD) (China) 2018 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)
Jiangling Motors JMC Yusheng (馭勝) S350 Diesel (FR) (China) 2017 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6MT)
Jiangling Motors JMC Yusheng (馭勝) S350 Diesel (FR) (China) 2017 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
Jiangling Motors JMC Yusheng (馭勝) S350 Diesel (FR) (China) 2016 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.4T)(6AT)
Jiangling Motors Ford Transit (全順) (FF) (China) 2018 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
Jiangling Motors Ford Everest (撼路者) (4WD) (China) 2017 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
Jiangling Motors Ford Everest (撼路者) (FR) (China) 2017 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
Jiangling Motors Ford Tourneo (途睿欧) (FF) (China) 2017 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
Jiangling Motors Ford Tourneo (途睿欧) (FF) (China) 2017 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
Jiangling Motors Ford Everest (撼路者) (China) 2016 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
Jiangling Motors Ford Tourneo (途睿欧) (FF) (China) 2016 BorgWarner Auto Spare Parts (Jiangsu) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(5MT)
Jiangxi Isuzu Isuzu D-MAX Diesel (AWD) (China) 2018 (株) IHI ターボチャージャー(30T)(6MT)
Jiangxi Isuzu Isuzu D-MAX Diesel (AWD) (China) 2018 (株) IHI ターボチャージャー(30T)(6AT)
Jiangxi Isuzu Isuzu D-MAX Diesel (FF) (China) 2018 (株) IHI ターボチャージャー(30T)(6MT)
Jiangxi Isuzu Isuzu D-MAX Diesel (FF) (China) 2018 (株) IHI ターボチャージャー(30T)(6AT)
Jiangxi Isuzu Isuzu mu-X (FR) (China) 2016 (株) IHI ターボチャージャー(2.5T)(5AMT)
Jiangxi Isuzu Isuzu mu-X (FR) (China) 2016 (株) IHI ターボチャージャー(2.5T)(5MT)
Jiangxi Isuzu Isuzu mu-X (FR) (China) 2016 (株) IHI ターボチャージャー(3.0T)(5AMT)
Jiangxi Isuzu Isuzu mu-X (FR) (China) 2016 (株) IHI  
Jiangxi Isuzu Isuzu D-MAX Diesel (AWD) (China) 2018 三菱重工業 (株) ターボチャージャー(3.0T)(6AMT)
Jiangxi Isuzu Isuzu mu-X Diesel (AWD) (China) 2018 三菱重工業 (株) ターボチャージャー(3.0T)(7AMT)
Jiangxi Isuzu Isuzu mu-X Diesel (AWD) (China) 2018 三菱重工業 (株) ターボチャージャー(1.9T)(6AMT)
Jiangxi Isuzu Isuzu mu-X Diesel (FR) (China) 2018 三菱重工業 (株) ターボチャージャー(1.9T)(6AMT)
Jiangxi Isuzu Isuzu mu-X Diesel (FR) (China) 2017 IHI Charging Systems International GmbH (ICSI) ターボチャージャー(2.5T)(5AMT)
Leopaard Leopard (猟豹) CS10 (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6MT)
Leopaard Leopaard (猟豹) CS10 (China) 2015 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6MT)
Liebao Leopaard (猟豹) Mattu (FF) (China) 2018 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(6DCT)
Liebao Leopaard (猟豹) Mattu (FF) (China) 2018 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(6MT)
Liebao Leopaard (猟豹) CS9 (FF) (China) 2018 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
Liebao Leopaard (猟豹) CS9 (FF) (China) 2018 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. Yinzhou First Branch ターボチャージャー(1.5T)(CVT)
MG MG6 Sedan 2012 Honeywell International Inc. 可変ジオメトリーターボチャージャー (1.9L Diesel)
Qoros Qoros (観致) 3 City SUV (FF) (China) 2018 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(6MT)
Qoros Qoros (観致) 3 City SUV (FF) (China) 2018 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(6DCT)
Qoros Qoros (観致) 3 GT (FF) (China) 2018 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(6MT)
Qoros Qoros (観致) 3 GT (FF) (China) 2018 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(6DCT)
Qoros Qoros (観致) 3 Hatch (FF) (China) 2018 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(6DCT)
Qoros Qoros (観致) 3 Sedan (FF) (China) 2018 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(6DCT)
Qoros Qoros (観致) 5 SUV (FF) (China) 2018 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(6MT)
Qoros Qoros (観致) 5 SUV (FF) (China) 2018 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(6DCT)
Qoros Qoros (観致) 3 HB (FF) (China) 2017 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6L)(6DCT)
Qoros Qoros (観致) 3 NB (FF) (China) 2017 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6L)(6DCT)
Qoros Qoros (観致) 5 (FF) (China) 2017 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(6MT)
Qoros Qoros (観致) 5 (FF) (China) 2017 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(6DCT)
Qoros Qoros (観致) 5 (China) 2016 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(6DCT)
Qoros Qoros (観致) 3 (China) 2015 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(6DCT)
Qoros Qoros (観致) 3 (China) 2015 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.6T)(5MT)
Qoros 3 (China) 2014 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(6MT)
Qoros Auto Qoros (China) 2013 Honeywell International Inc. ターボチャージャー(1.6L 156hp gasoline)
Rongcheng Huatai Hawtai Santa Fe (聖達菲) (China) 2013 Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー
SAIC Morris Garages MG6 (China) 2013 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー
SAIC Maxus Datong (China) 2013 Honeywell International Inc. ターボチャージャー(2.8L 123hp diesel)
SAIC Maxus Datong (China) 2013 Honeywell International Inc. ターボチャージャー(2.8L 141hp diesel)
SAIC GM Buick LaCrosse (君越) (FF) (China) 2018 三菱重工業 (株) ターボチャージャー(2.0T)(9AMT)
SAIC GM Buick Regal (君威) (FF) (China) 2017 三菱重工業 (株) ターボチャージャー(2.0T)(9AMT)
SAIC GM Buick Regal (君威) GS (FF) (China) 2017 三菱重工業 (株) ターボチャージャー(2.0T)(9AMT)
SAIC GM Buick LaCrosse (君越) (China) 2016 三菱重工業 (株) ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
SAIC GM Cadillac CT6 (China) 2016 三菱重工業 (株) ターボチャージャー(3.0T)(8AMT)
SAIC GM Buick Excelle (凱越) (FF) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.3T)(5MT)
SAIC GM Buick Excelle (英朗) GT (FF) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.0T)(6MT)
SAIC GM Buick Excelle (英朗) GT (FF) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.0T)(6DCT)
SAIC GM Buick Excelle (英朗) GT (FF) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.3T)(6AMT)
SAIC GM Cadillac XT5 (AWD) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(9AMT)
SAIC GM Cadillac XTS (FF) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
SAIC GM Chevrolet Cavalier (科沃茲) (FF) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.0T)(6DCT)
SAIC GM Chevrolet Equinox (AWD) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
SAIC GM Chevrolet Equinox (FF) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
SAIC GM Chevrolet Equinox (探界者) RS (AWD) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(9AMT)
SAIC GM Cadillac XT5 (AWD) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
SAIC GM Cadillac XT5 (FF) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
SAIC GM Cadillac XT5 Hybrid (AWD) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(9AMT)
SAIC GM Chevrolet Equinox (探界者) (4WD) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
SAIC GM Chevrolet Equinox (探界者) (4WD) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(9AMT)
SAIC GM Chevrolet Equinox (探界者) (FF) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
SAIC GM Chevrolet Equinox (探界者) RS (AWD) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
SAIC GM Chevrolet Equinox (探界者) RS (AWD) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(9AMT)
SAIC GM Cadillac ATS-L (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0L)(6AMT)
SAIC GM Cadillac ATS-L (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0L)(8AMT)
SAIC GM Cadillac ATS-L 25T (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
SAIC GM Cadillac ATS-L 28T (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
SAIC GM Cadillac CT6 (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
SAIC GM Cadillac XT5 (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(8AMT)
SAIC GM Cadillac XTS (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
SAIC GM Buick Excelle (英朗) GT (China) 2017 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. タービンシャフト
SAIC GM Buick Excelle (英朗) GT (China) 2016 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4L)(7DCT)
SAIC GM Cadillac X4 (AWD) (China) 2018 Continental Automotive Systems (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(9AMT)
SAIC GM Cadillac X4 (FF) (China) 2018 Continental Automotive Systems (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(9AMT)
SAIC GM Buick Regal (君威) (FF) (China) 2017 Bosch Mahle Turbo Systems GmbH & Co. KG ターボチャージャー(1.5T)(9AMT)
SAIC GM Chevrolet Malibu (邁鋭宝) (FF) (China) 2018 Bosch Mahle Turbo Systems (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
SAIC GM Chevrolet Malibu (邁鋭宝) XL (FF) (China) 2018 Bosch Mahle Turbo Systems (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
SAIC GM Chevrolet Malibu (邁鋭宝) XL (FF) (China) 2018 Bosch Mahle Turbo Systems (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(7DCT)
SAIC GM Chevrolet Malibu (邁鋭宝) (FF) (China) 2017 Bosch Mahle Turbo Systems (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
SAIC GM Chevrolet Malibu (邁鋭宝) XL (FF) (China) 2017 Bosch Mahle Turbo Systems (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
SAIC GM Chevrolet Malibu (邁鋭宝) XL (FF) (China) 2017 Bosch Mahle Turbo Systems (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(7DCT)
SAIC GM Buick LaCrosse (君越) (China) 2016 Bosch Mahle Turbo Systems (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(7DCT)
SAIC GM Chevrolet Malibu (邁鋭宝) XL (China) 2016 Bosch Mahle Turbo Systems (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6AMT)
SAIC GM Chevrolet Malibu (邁鋭宝) XL (FF) (China) 2016 Bosch Mahle Turbo Systems (Shanghai) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(7DCT)
SAIC GM (Shenyang) Norsom Buick GL8 (FF) (China) 2017 三菱重工業 (株) ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
SAIC GM (Shenyang) Norsom Buick Verano (威朗) GS (FF) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(7DCT)
SAIC GM (Shenyang) Norsom Chevrolet Cruze (科魯茲) (FF) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(7DCT)
SAIC GM (Shenyang) Norsom Chevrolet Cruze (科魯茲) HB (FF) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(7DCT)
SAIC GM (Shenyang) Norsom Chevrolet Cruze (科魯茲) (FF) (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(7DCT)
SAIC GM (Shenyang) Norsom Buick Verano (FF) (China) 2018 Shanghai Tenneco Exhaust System Co., Ltd. Shenyang Branch ターボチャージャー(1.5T)(7DCT)
SAIC GM Dong Yue Buick Envision (昂科威) 28T (4WD) (China) 2017 三菱重工業 (株) ターボチャージャー(2.0T)(6AMT)
SAIC GM Dong Yue Buick Envision (昂科威) (FF) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(2.0T)(9AMT)
SAIC GM Dong Yue Buick Envision (昂科威) (FF) (China) 2018 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(7DCT)
SAIC GM Dong Yue Buick Envision (昂科威) 20T (FF) (China) 2017 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(7DCT)
SAIC GM Dong Yue Buick Encore (昴科拉) (China) 2017 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. タービンシャフト
SAIC GM Dong Yue Chevrolet Trax (創酷) (AWD) (China) 2017 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(6AMT)
SAIC GM Dong Yue Chevrolet Trax (創酷) (AWD) (China) 2017 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. タービンシャフト
SAIC GM Dong Yue Chevrolet Trax (創酷) (FF) (China) 2017 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(6MT)
SAIC GM Dong Yue Chevrolet Trax (創酷) (FF) (China) 2017 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(6AMT)
SAIC GM Dong Yue Chevrolet Trax (創酷) (FF) (China) 2017 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. タービンシャフト
SAIC GM Dong Yue Buick Encore (昴科拉) (4WD) (China) 2016 BorgWarner Automotive Components (Ningbo) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(6AMT)
SAIC GM Norsom Chevrolet Cruze (科魯茲) (China) 2016 Shanghai MHI Turbocharger Co., Ltd. ターボチャージャー(1.4T)(7DCT)
SAIC GM Wuling Baojun (宝駿) 530 (FF) (China) 2018 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6DCT)
SAIC GM Wuling Baojun (宝駿) 530 (FF) (China) 2018 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
SAIC GM Wuling Baojun (宝駿) 730 (FF) (China) 2018 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6DCT)
SAIC GM Wuling Baojun (宝駿) 730 (FF) (China) 2018 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5T)(6MT)
SAIC GM Wuling Wuling Hongguang (宏光) S3 (FF) (China) 2018 Honeywell Turbo Technologies (Wuhan) Co., Ltd. ターボチャージャー(1.5